Aktuellt om vårdskador och markörbaserad journalgranskning i kommunal vård

Webbinarium

Pris  Kostnadsfritt
Datum  20 maj - 2024
Tid  14:00 - 15:15
Socialstyrelsen bjuder in till Aktuellt om vårdskador och markörbaserad journalgranskning, MJG, i kommunal vård, ett digitalt forum som riktar sig till dig som arbetar med patientsäkerhet på lednings- och strategisk nivå i kommunen, exempelvis i rollen som MAS, MAR, verksamhetsutvecklare eller liknande funktion.

Aktuellt om vårdskador och MJG i kommunal vård syftar till att du ska få:

  • information om vad som är på gång i det nationella arbetet med markörbaserad journalgranskning för att identifiera vårdskador
  • information om planerad utbildning av granskningsteam för MJG i hemsjukvård

Upplägg

  • Inledning om arbetet för patientsäkerhet i den kommunala vården
  • Markörbaserad journalgranskning för att identifiera vårdskador
    - vad händer nationellt
    - hur kan metoden användas för patientsäkerhetsarbete
    - information om planerad utbildning för MJG i hemsjukvård

Anmälan

Ingen föranmälan, du ansluter via teamslänken nedan

Anslut till mötet nu

Kontakt

urban.nylen@socialstyrelsen.se
anne.lybeck@socialstyrelsen.se