Europeisk och nordisk arresteringsorder

Här hittar du information om begäran om europeisk eller nordisk arresteringsorder.

Socialstyrelsen är ansvarig myndighet när det gäller att begära en europeisk eller nordisk arresteringsorder för verkställighet av rättspsykiatrisk vård. Detta framgår av 4 § förordningen (2003:1178) om överlämnande till Sverige enligt en europeisk arresteringsorder och 4 § förordningen (2012:566) om överlämnande till Sverige enligt en nordisk arresteringsorder.

När en patient avviker från rättspsykiatrisk vård kontaktar aktuell vårdinrättning Socialstyrelsen via SOS alarm (se 11 b § förordningen (1991:1472) om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård). Socialstyrelsen gör därefter en bedömning och fattar ett beslut om att begära eller inte begära en europeisk eller nordisk arresteringsorder. Åklagarmyndigheten är behörig myndighet för att utfärda en europeisk eller nordisk arresteringsorder om Socialstyrelsen begär en sådan.

Senast uppdaterad:
Publicerad: