Europeisk och nordisk arresteringsorder

Här hittar du information om begäran om europeisk eller nordisk arresteringsorder.

Från och med den 1 mars 2024 har Kriminalvården ansvaret att begära en europeisk eller nordisk arresteringsorder för verkställighet av rättspsykiatrisk vård.

Socialstyrelsen kommer fortsatt ansvara för de ärenden som påbörjades innan den 1 mars 2024.

Vill du göra en begäran om en europeisk eller nordisk arresteringsorder?

E-post till Kriminalvården: hk@kriminalvarden.se

Fax till Kriminalvården: 011–496 39 39

Förändringen av ansvar framgår av nya lydelser av 4 § förordningen (2003:1178) om överlämnande till Sverige enligt en europeisk arresteringsorder och 4 § förordningen (2012:566) om överlämnande till Sverige enligt en nordisk arresteringsorder.

Senast uppdaterad:
Publicerad: