Tre äldre personer spelar kubb

Statsbidrag för att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre

Publicerad:
Att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre är viktigt, eftersom den påverkar både fysisk och psykisk hälsa negativt. Kommuner kan nu söka statsbidrag för att göra det lätt för äldre personer som bor på särskilt boende eller har hemtjänst att delta i aktiviteter.

Statsbidraget riktar sig till projekt som syftar till att underlätta för äldre personer som bor på särskilda boenden eller har hemtjänst att delta i sociala och hälsofrämjande aktiviteter. De ska på sikt även vara möjliga att implementera i verksamheten. Det kan till exempel handla om gruppaktiviteter som bygger på deltagarnas aktiva deltagande, rekreationsaktiviteter och aktiviteter som involverar olika former av teknologi eller kulturella aktiviteter.

Ansök om statsbidrag för projekt med syfte att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre.

Sista ansökningsdag är den 13 mars 2024.

Statsbidrag för arbete med hälsosamtal

Inom kort kommer även ett statsbidrag som kommuner kan söka för hälsosamtal med äldre personer som inte bor på särskilt boende eller har hemtjänst. Syftet är att fånga upp ofrivillig ensamhet hos personer som kommunen annars kan missa. Bidraget kommer att kunna rekvireras från Socialstyrelsen till och med den 3 juni 2024.

Stöd och mer arbete för att motverka ofrivillig ensamhet

  • Kunskapsguidens tema om ofrivillig ensamhet bland äldre personer

  • Socialstyrelsen arbetar tillsammans med Folkhälsomyndigheten för att ta fram ett förslag till en nationell strategi för att utveckla och intensifiera arbetet med att förebygga och motverka ofrivillig ensamhet. Ett första steg i arbetet är att genomföra en kartläggning med syftet att utveckla kunskapen om ofrivillig ensamhet och dess konsekvenser. Förslaget till en nationell strategi ska presenteras den 1 mars 2025.

Vägledning och reflektionsmaterial