Senior Man Relaxing In Hammock

Njut av sommar och sol, men kom ihåg att skydda dig

Publicerad:
Sambandet mellan solvanor och hudcancer har varit av intresse under lång tid i takt med en stadig ökning av antalet hudcancerdiagnoser. Cancerformen med högst dödlighet, malignt melanom, har ökat länge och gått upp mer än tidigare de senaste två decennierna. Och det är bland äldre som ökningen är störst.

Viktigt att inte bränna sig

Det bästa sättet att minska risken för att få hudcancer är att undvika en alltför kraftig exponering för solen. När det gäller malignt melanom är det extra viktigt att inte bränna sig.

Utvecklingen bland yngre ser lite annorlunda ut   

Utvecklingen av hudcancer bland äldre går alltså åt fel håll. Däremot är ökningen inte lika stor hos den yngre delen av befolkningen (50 år och yngre). Där verkar det som att ökningen avstannat. Det skulle kunna bero på att den här gruppen har skyddat sig bättre från solen. Malignt melanom har till och med minskat något bland yngre sedan mitten av 2010-talet.

Långsiktig trend eller tillfälligt uppehåll?

Det är osäkert om det är början på en långsiktig trend eller om det är ett tillfälligt uppehåll i ökningen. Är det en trend skulle det kunna bero på att upplysningskampanjer har lett till ändrat solbeteende bland yngre, och kanske att barn har skyddats bättre från att utsättas för alltför kraftig solexponering.

Fler män än kvinnor drabbas

  • Drygt 8 500 män och 7 000 kvinnor diagnostiserades med hudcancer år 2022.
  • 5 200 personer av dem fick den allvarligaste formen av hudcancer, malignt melanom.
  • Malignt melanom har ökat stadigt under de två senaste decennierna.
  • Malignt melanom ökar snabbast bland äldre personer, särskilt hos män.
Statistik om nyupptäckta cancerfall 2022
Statistik om nyupptäckta cancerfall 2022. Tabeller.
Bilaga – Tabeller – Statistik om nyupptäckta cancerfall 2022Artikelnummer: 2023-12-8901|Publicerad: 2023-12-19