Lagerlokal med kartonger och boxar.

Socialstyrelsen skickar ytterligare sjukvårdsmateriel till Ukraina

Publicerad:
Sverige har skickat en ny leverans av hälso- och sjukvårdsutrustning till Ukraina. "Sjukvården i Ukraina är ansträngd och behovet av sjukvårdsmateriel är stort. Det vi skickar nu är ventilatorer och kirurgiska instrument. Det är utrustning som nyligen efterfrågats och som behövs vid operationer", säger Taha Alexandersson, beredskapschef på Socialstyrelsen.

Ukraina har stora behov av stöd med sjukvårdsmateriel och skyddsutrustning. Därför har ytterligare materiel, som Socialstyrelsen bedömer att det finns överskott av i Sverige, skickats från myndighetens beredskapslager till Ukraina.

Det här är den sjunde leveransen hälso- och sjukvårdsutrustning och värdet uppgår till 14 miljoner kronor. Tidigare har bland annat skyddsutrustning, ventilatorer, kirurgiska instrument, hand- och ytdesinfektion samt medicinskteknisk utrustning skickats.

– Sverige stöttar Ukraina på många olika sätt och stöd med sjukvårdsutrustning är en viktig del. Det känns bra att Socialstyrelsen nu har slutfört ytterligare en leverans av utrustning som nyligen har efterfrågats, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD).

Förfrågan om hjälp har kommit till Socialstyrelsen från EU:s civilskyddsmekanism via Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som är kontaktpunkt i Sverige.

FAKTA

  • 2022 donerade Socialstyrelsen vid tre tillfällen skyddsutrustning, ventilatorer, kirurgiska instrument, hand- och ytdesinfektion, samt medicinskteknisk utrustning. Sammanlagt värde var 36 467 120 kronor och vikt var 168 ton.
  • 2023 donerades det vid tre tillfällen skyddsutrustning och infusionsvätskor (läkemedel), ventilatorer och kirurgiska instrument till ett värde av 10 379 100 kronor och en vikt på 34 ton.
  • 2024 har det hittills donerats ventilatorer och kirurgiska instrument för 14 000 000 kronor och en vikt på 5,2 ton.

Läs mer:

Om EU:s civilskyddsmekanism