Sjukvårdspersonal skriver på datorn

Ny webbplats underlättar arbete med sjukskrivning och rehabilitering

Publicerad:
Nu finns alla våra stöd inom försäkringsmedicin samlade på en ny webbplats. Det är en del i en större satsning som ska underlätta arbetet med sjukskrivning och rehabilitering och hjälpa hälso- och sjukvården att ge alla patienter rätt bedömning och rätt insatser från början.

Brister i arbetet med sjukskrivning och relaterad rehabilitering innebär stora kostnader för samhället och leder till längre sjukskrivningar och isolering för patienter. En enkät bland läkare visar att tidsbrist, avsaknad av rutiner och otydlighet i vem som gör vad är några av utmaningarna.

I november i fjol publicerade Socialstyrelsen ett kunskapsstöd som förtydligar roller, process och ansvar både inom och mellan organisationer. Nu finns även en webbplats - Stöd inom försäkringsmedicin – som underlättar arbetet i stort, samordning och samverkan. Webbplatsen bygger på kunskapsstödet Hälso- och sjukvårdens arbete med sjukskrivning och rehabilitering, men innehåller även de försäkringsmedicinska beslutsstöden för diagnoser.

Det samlade stödet kompletteras

Senare i år kompletteras Socialstyrelsens samlade stöd med ett ramverk för uppföljning och olika uppföljningsmått som tillsammans blir en hjälp för regionerna att utveckla och kvalitetssäkra arbetet med sjukskrivning och rehabilitering.

Besök webbplatsen Stöd inom försäkringsmedicin