Huvudingång till sjukhus

Ny statistik över fosterskador och kromosomavvikelser

Publicerad:
Andelen barn som föds med en fosterskada eller kromosomavvikelse har över tid varit relativt oförändrad. Antalet aborter med foster som identifierats med någon kromosomavvikelse har dock nästan fördubblats under de senaste 20 åren enligt ny statistik från Socialstyrelsen.

I Socialstyrelsens sammanställning av fosterskador och kromosomavvikelser framgår att det skett en utveckling av den svenska fosterdiagnostiken där allt fler omfattande fosterskador upptäcks. Av statistiken framgår bland annat att:

  • Andelen barn som föds med neuralrörsdefekter fortsätter att minska signifikant. Detta beror delvis på att fler alvarliga skador upptäcks och aborteras men utifrån den stora minskningen så talar mycket för att tillskott av folsyra före och under graviditeten skyddar foster från att utveckla en neuralrörsdefekt.

  • Det föds färre barn med Downs syndrom. Eftersom kvinnor blir allt äldre i Sverige då de föder barn förväntas andelen barn födda med Downs syndrom att öka med åren. Detta har inte skett, istället visar statistiken på en statistiskt säkerställd minskning av antalet barn födda med Downs Syndrom sedan 2007. Bland de foster med Downs syndrom har antalet aborter ökat från cirka 40 procent år 1999 till 70 procent 2022.

  • Av statistiken framgår att det finns flera regionala skillnader över andel födda barn med Downs Syndrom i förhållande till det förväntade antalet. I Dalarna, Halland och Skåne föddes 2018-2022 mindre än 20 procent av de förväntade antalet barn med Downs syndrom. Motsvarande andel var under samma period 50-60 procent i Norrbotten, Västernorrland och Jämtland.

  • Statistiken visar även på en markant ökning av antalet aborter av foster med så pass omfattande skador att de inte kommer att vara förenliga med liv utanför livmodern, vid dessa skador har vi en abortfrekvens på cirka 90% av de upptäckta fallen.

Neuralrörsdefekter

Neuralrörsdefekter (NTD) är en grupp av fosterskador som uppkommer tidigt i graviditeten genom att neuralplattan eller neuralröret inte sluter sig korrekt. De skador som ingår i gruppen är ryggmärgsbråck (spina bifida), hjärnbråck (encefalocele), och avsaknad av hjärna (anencefali). De flesta av de tillstånd som ingår i gruppen är ofta allvarliga, och anencefali är oförenligt med liv.

Ta del av rapporten
Fosterskador och kromosomavvikelser 2022Artikelnummer: 2024-6-9179|Publicerad: 2024-06-26