Två män och en pojke

Jämlik vård i fokus när vi deltar på Järvaveckan

Publicerad:
För första gången kommer Socialstyrelsen att delta på Järvaveckan med fokus på jämlik vård och dialog med allmänheten. ”Järvaveckan är en unik plats där myndigheter, politiker och människor möts. Vår myndighet har ett mycket brett uppdrag men många känner inte till vad vi faktiskt arbetar med. Genom att vara på plats vill vi mötas, samtala och belysa myndighetens arbete säger Sabina Orstam, avdelningschef på Socialstyrelsen.”

På plats i Järva kommer besökare kunna ställa frågor till myndighetens experter om bland annat cancer, screening, tandvård, våld i nära relationer och vad det innebär att vara familjehem.

– I vår senaste lägesrapport om utvecklingen inom hälso-, sjuk- och tandvård belyser vi att det finns kunskapsgap och omotiverade skillnader i hälsa och tillgänglighet mellan olika grupper i befolkningen, säger Sabina Orstam.

Tillståndet och utvecklingen inom hälso-, sjuk- och tandvård (pdf)

Socialstyrelsen arbetar dagligen med att analysera och sammanställa utvecklingen inom vård- och omsorg. Genom myndighetens analyser tas riktlinjer och vägledning fram kring vilka insatser som bör vidtas för att förbättra kvaliteten och tillgängligheten för individen.

– Genom att vara på plats i Järva vill vi sätta fokus på vilka det är myndigheten verkar för och även berätta om varför och för vilka vi finns till, säger Sabina Orstam.

Träffa oss i vårt utställartält

Onsdag den 29 maj och torsdag den 30 maj klockan 12.00–19.00 är Socialstyrelsen på plats i vårt utställartält.

Järvaveckan – Socialstyrelsen