En glad äldre dam sitter på en bänk i skärgårdsmiljö.

Hälsofrämjande arbete kan skjuta upp äldres behov av omsorg

Publicerad:
Förebyggande och hälsofrämjande arbete i kommuner och verksamheter kan bidra till att äldre personer har en bra livskvalitet och bibehåller sina förmågor så länge som möjligt. Samtidigt kan äldreomsorgens resurser räcka till fler.

Webbinarium – om att möta äldre personers behov idag och i framtiden

Vi lever idag längre och får generellt fler friska år. Hur kommuner och verksamheter kan möta äldre personers behov är fokus för ett webbinarium, som Socialstyrelsen genomför tillsammans med Äldreforskarrådet den 22 maj. Under webbinariet presenterar nationellt ledande forskare resultat från aktuell forskning. De kommer också att samtala med representanter från kommuner och verksamheter om vilka förebyggande och hälsofrämjande insatser som fungerar.

Några av programpunkterna:

  • Seniorforskare Ingmar Skoog vid Göteborgs universitet ger en bild av dagens seniorer och deras behov. Han deltar också i ett samtal med kommun- och verksamhetsrepresentanter om hur kommunernas arbete kan utvecklas för att möta seniorernas förutsättningar och behov.

  • Erik Rosendahl, professor i fysioterapi vid Umeå universitet presenterar hur fysisk träning förebygger fallolyckor. Han deltar också i dialogen om hur äldreomsorgen kan arbeta systematiskt med att förebygga fallolyckor.

Socialstyrelsens hälsoekonomiska beräkningar visar att satsningar på fallförebyggande insatser kan innebära besparingar på några års sikt.

Läs mer om fallolyckor och fallprevention på Kunskapsguiden.

Se webbinariet Vi blir fler och lever allt längre – hur möter vi seniorernas behov? i efterhand

Förebyggande arbete i fokus under Demensdagarna 21-22 maj

Forskning visar att många demenssjukdomar kan vara kopplade till livsstilsfaktorer, som går att påverka. Att förebyggande insatser är viktiga både före och efter en demensdiagnos är ett av flera områden som lyfts fram i underlaget till en ny nationell demensstrategi. Vid Svenska Demensdagarna i Göteborg den 21-22 maj presenteras underlaget av Frida Nobel, medicinalråd på Socialstyrelsen.

Många kommuner inspireras i sitt förebyggande arbete av den forskningsbaserade FINGER-modellen, som visar att hälsosamma levnadsvanor kan påverka risken för minnesproblem. Under Demensdagarna föreläser också professor Miia Kivipelto, som leder FINGER-forskningen.

Om du är i Göteborg under Demensdagarna, passa på att träffa Frida Nobel och andra i Socialstyrelsens monter, nummer 32.

Läs underlaget till utvecklad demensstrategi

Viktigt att säkra kompetensen i vården och omsorgen för äldre

För att äldre personer ska leva längre med god livskvalitet, är förebyggande insatser viktiga. Det förutsätter att personalen har rätt kompetens. Då kan också behovet av vård och omsorg minska.

Läs mer om Socialstyrelsens arbete på äldreområdet