Tandläkare samtalar med patient

Goda förutsättningar för en nationell modell för riskbedömning inom tandvård

Publicerad:
Socialstyrelsen har bedömt förutsättningarna för att ta fram och införa en nationell modell för riskbedömning inom tandvården. Bedömningen är att det finns goda förutsättningar för att göra det men att mer arbete behövs, till exempel för att fastställa bästa tillgängliga kunskap för en modell.

– En nationell modell för riskbedömning kan bidra till mer jämlik tandvård genom att samtliga patienter bedöms enligt samma kriterier. Det går att införa en modell stegvis, men vår uppfattning är att målet bör vara att hela befolkningen inkluderas. Då behöver man ta hänsyn till barns särskilda situation och individer i behov av särskilt stöd, säger Anna Bredin, utredare på Socialstyrelsen.

Kan stärka patientens roll

Majoriteten av alla tandläkare och tandhygienister använder någon form av beslutsstöd vid riskbedömningar idag, men stöden är olika omfattande och utformade på olika sätt. En nationell modell kan stärka patientens roll i tandvården genom att den blir ett verktyg för att göra patienten mer delaktig i riskbedömningen, och i sin egen vård.

– Riskbedömningsmodellen bör utformas i samverkan med en bredd av aktörer och kompetenser. Tandvårdens yrkesgrupper bör vara delaktiga i hela processen, från utvecklandet till införandet av modellen, säger Clara Lindberg, utredare på Socialstyrelsen.

Om en nationell modell införs och bygger på enhetliga begrepp och termer ökar möjligheten att byta information mellan hälso- och sjukvården och tandvården och andra aktörer både nationellt och internationellt. Det bidrar också till bättre möjligheter att utvärdera modellen och skapar möjligheter för forskning och kunskapsutveckling inom tandvården.