Statistik om rökvanor bland spädbarnsföräldrar

Här hittar du statistik om rökvanor bland spädbarnsföräldrar baserad på sammanställningar av barnavårdscentralerna. Statistiken finns som korta fakta, rapporter och tabeller.
Korta fakta
  • Ungefär 11 procent av barnen födda 2017 bodde, vid 8 månaders ålder, i ett hem där någon rökte. År 1999 var motsvarande siffra 19 procent.
  • Under de senaste 15 åren har andelen spädbarn med rökande mödrar mer än halverats, till cirka 4 procent år 2017.
  • År 2017 var andelen spädbarn med rökande föräldrar lägst i Västerbottens län och högst i Södermanlands och Blekinge län.

Källa: Statistik om spädbarnsföräldrars rökvanor 2017

Statistikpublikationer

Statistik om spädbarnsföräldrars rökvanor innehåller uppgifter om rökvanor bland spädbarnsföräldrar från föregående år men också utvecklingen för spädbarnsföräldrars rökvanor sedan 1999. Rapporten ingår i Sveriges officiella statistik och publiceras årligen i september.

Från 2008 till 2013 publicerades statistiken om spädbarnsföräldrars rökvanor årligen i rapporten Amning och föräldrars rökvanor. Statistiken för spädbarnsföräldrars rökvanor och statistiken för amning publiceras nu i två separata rapporter.

Tobaksvanor bland gravida och spädbarnsföräldrar publicerades fram till och med år 2008, då statistiken började presenteras i två skilda rapporter. 

Tobaksvanor bland gravida och spädbarnsföräldrar 2006 Artikelnummer: 2008-125-18|Publicerad: 2008-01-01

I rapporten Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn finns det sedan år 1983 statistik om rökvanor och sedan 2001 uppgifter om snusanvändning bland gravida kvinnor.

Källor till statistiken

Statistiken om rökvanor bland spädbarnsföräldrar grundar sig på uppgifter som kommer från Barnhälsovårdens sammanställningar av journaluppgifter. Eftersom uppföljningen av barnen gäller barnets första levnadsår görs sammanställningarna av uppgifter ett år efter barnets födsel.

Uppgifterna till registret skickas in som aggregerade uppgifter, vilket innebär att uppgifterna inte innehåller individuppgifter.

Det här ingår i statistiken

Statistiken inkluderar uppgifter om rökvanor hos spädbarnsföräldrar i hela landet såväl som i län och kommuner. Statistiken avser om mamman, pappan eller någon annan i barnets hem röker dels när barnet är 0–4 veckor gammalt, dels när barnet är cirka åtta månader gammalt.

Statistikens kvalitet

För vissa år är uppgifter från enskilda kommuner eller landsting av bristande kvalitet eller saknas helt. I dessa fall redovisas inte uppgifter på läns- och kommunnivå, och tidigare års uppgifter används då för att skatta riksvärden.

Senast uppdaterad:
Publicerad: