Statistik om familjerätt

Här hittar du statistik om familjerätt baserad på mängduppgifter som samlas in från kommunerna. Det är rapporter och tabeller som du kan ladda ned för egen användning.

Statistikpublikation

Statistik om familjerätt är en årlig rapport som bland annat innehåller uppgifter om fastställande av faderskap, vårdnadsutredningar och adoptionsutredningar. Rapporten ingår i Sveriges officiella statistik. Socialstyrelsen har publicerat officiell statistik om familjerätt från år 1999 till och med år 2017.

År 2017 var sista året Socialstyrelsen publicerade officiell statistik om kommunal familjerätt. Från och med 2018 publiceras denna istället av Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF.

Källor till statistiken

Statistiken grundar sig på mängduppgifter som samlas in varje år från samtliga kommuner.

Det här ingår i statistiken

Statistiken innehåller uppgifter om kommunernas insatser inom familjerätten enligt bestämmelserna i föräldrabalken och socialtjänstlagen. Det kan till exempel röra sig om fastställande av faderskap, samarbetssamtal, upplysningar, utredningar och avtal om vårdnad, boende och umgänge, medgivandeutredningar i samband med adoptioner samt yttranden över nationella adoptioner.

Statistikens kvalitet

Statistiken har bristande kvalitet på vissa variabler eftersom det förekommer många fel i kommunernas inrapportering. Exempel på variabler där det förekommer fel i inrapportering är föräldraskapsutredningar och medgivandeutredningar.

Senast uppdaterad:
Publicerad: