Statistik om aborter

Här hittar du statistik om aborter baserad på sammanställningar av Socialstyrelsen. Det är allt från korta fakta, rapporter och tabeller till statistikdatabas där du själv kan hämta statistik. Det finns också möjlighet att beställa data eller statistik utifrån dina egna behov.
Korta fakta
  • I Sverige utförs uppskattningsvis årligen mellan 35 000 och 38 000 aborter. År 2019 utfördes drygt 36 000 aborter. Det motsvarar 19 aborter per 1 000 kvinnor i åldern 15–44 år.
  • De flesta aborter utförs tidigt i graviditeten. Under 2019 utfördes 85 procent av aborterna före vecka 9 och 59 procent före vecka 7.
  • Bland yngre kvinnor har tonårsaborterna minskat under den senaste tioårsperioden. År 2019 utfördes knappt 10 aborter per 1 000 i åldersgruppen 15–19 år.
  • Medicinsk metod är vanligast och används vid 96 procent av alla aborter år 2019.

Källa: Statistik om aborter 2019

Statistikpublikationer

Statistik om aborter i Sverige första halvåret 2020

Socialstyrelsen publicerar preliminär statistik över aborter som utförts i Sverige under perioden 1 januari – 30 juni 2020. I halvårsstatistiken presenteras antal aborter som rapporterats in per region och kvartal under perioden. I statistiken presenteras även motsvarande uppgifter från 2019 och 2018.

Rapporteringen är helt avidentifierad. Det är altså inte möjligt att koppla inrapporterade uppgifter om aborter till en viss klinik. Därför kan dubbelrapportering, utebliven eller bristfällig rapportering inte upptäckas eller följas upp. Det innebär att bortfallet inte går att beräkna eller skatta.

Eventuella brister i inrapporteringen får större genomslag när statistiken bryts ner och presenteras per region och per kvartal. Exempelvis kan stora variationer i antal aborter mellan kvartal för vissa län tyda på att aborter rapporterats för fel kvartal.

Halvårsstatistik om aborter 2020
Preliminär halvårsstatistik om aborter 2020 Artikelnummer: 2020-12-7075|Publicerad: 2020-12-02
Statistik om aborter 2019
Statistik om aborter 2019Artikelnummer: 2020-6-6806|Publicerad: 2020-06-10
Tillhörande dokument och bilagor
Statistik om aborter 2018
Statistik om aborter 2018 Artikelnummer: 2019-5-18 |Publicerad: 2019-05-22
Tillhörande dokument och bilagor

Statistikdatabas för egna sammanställningar

I statistikdatabasen om aborter kan du själv dela upp statistiken på olika sätt samt ta fram tabeller.

Beställa anpassad statistik

Om du inte hittar den statistik du behöver i våra publikationer eller i statistikdatabasen, kan du beställa statistik utifrån dina behov. 

Källor till statistiken

De kliniker som utför aborter sammanställer vissa uppgifter om aborterna som sedan skickas in till Socialstyrelsen. Uppgifterna gäller enskilda aborter men är avidentifierade.

Det här ingår i statistiken

Statistik för aborter innehåller uppgifter om inducerade aborter som utförts i Sverige. I statistiken ingår uppgifter om abortmetod, graviditetslängd, tidigare antal aborter samt kvinnans ålder. Till och med år 2012 finns också uppgifter om hemortslän och kommun. Till och med år 2011 finns dessutom uppgifter om antal tidigare förlossningar.

Senast uppdaterad:
Publicerad: