Statistik om familjerätt

Här hittar du statistik om familjerätt baserad på mängduppgifter som samlas in från kommunerna. Statistiken publicerades av Socialstyrelsen under perioden 1994–2017. Från och med år 2018 publiceras statistiken av Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF.

Statistikpublikation

Statistik om familjerätt är en årlig rapport. Den innehåller bland annat uppgifter om fastställande av faderskap, vårdnadsutredningar och adoptionsutredningar. Rapporten ingår i Sveriges officiella statistik. Socialstyrelsen har publicerat officiell statistik om familjerätt från år 1999 till och med år 2017.

År 2017 var sista året Socialstyrelsen publicerade officiell statistik om kommunal familjerätt. Från och med 2018 publiceras denna istället av Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF.

Statistik om familjerätt

Källor till statistiken

Statistiken grundar sig på mängduppgifter som samlas in varje år från samtliga kommuner.

Det här ingår i statistiken

Statistiken innehåller uppgifter om kommunernas insatser inom familjerätten enligt bestämmelserna i föräldrabalken och socialtjänstlagen. Det kan till exempel vara fastställande av faderskap, samarbetssamtal, upplysningar, utredningar och avtal om vårdnad, boende och umgänge, medgivandeutredningar i samband med adoptioner samt yttranden över nationella adoptioner.

Statistikens kvalitet

Statistiken har bristande kvalitet på vissa variabler. Det beror på att det förekommer många fel i kommunernas inrapportering. Exempel på variabler där det förekommer fel i inrapportering är föräldraskapsutredningar och medgivandeutredningar.

Senast uppdaterad:
Publicerad: