Viktlistor för NordDRG

DRG-vikt är ett relativt mått på vård- och behandlingskostnaden för en genomsnittspatient i varje DRG-grupp. Högre vikt betyder högre kostnader. För att vikterna ska bli representativa krävs att kostnadsberäkningarna görs på stora patientmaterial.

Information om hur DRG-vikter beräknas finns i publikationen "Arbetsprocessen för nationella prospektiva vikter 2023" som du kan öppna eller ladda ner här. Nya viktlistor presenteras senast den 31 oktober varje år. Äldre viktlistor kan beställas via e-post: DRG@socialstyrelsen.se.

Viktlistorna för år 2023 är baserade på KPP-databasen 2021 exklusive poster som första halvåret hade Covid som huvud- eller bidiagnos.

Viktlistorna för år 2022 består av 2021 års vikter justerade med tillägg av nytillkomna DRG för 2022. Felaktigheter i 2021 års viktlista för somatiska klinikvikter har rättats till i 2022 års version. Krontalen i viktlistorna har räknats upp till 2022 års kostnadsnivå. Klinikvikten 1 har beräknats till 63 493 kronor. Sjukhusvikten 1 har beräknats till 67 938 kronor.

Nya namn på prospektiva vikter och referensvikter

Benämningarna prospektiva vikter och referensvikter har fått nya namn för att underlätta för användarna. Båda listorna är prospektiva och de nya benämningarna är prospektiva sjukhusvikter respektive prospektiva klinikvikter.

Skillnaden är att vikterna är beräknade på sjukhusvårdtillfällen respektive klinikvårdtillfällen. Med sjukhusvårdtillfällen avses så kallade kopplade klinikvårdtillfällen, det vill säga att patienten under en sammanhängande period har vårdats på mer än en klinik på samma sjukhus. Klinikvårdtillfällen används vid DRG-baserade jämförelser mellan kliniker med samma inriktning, medan sjukhusvårdtillfällen används vid DRG-baserade jämförelser mellan olika sjukhus.

Prospektiva sjukhusvikter

Prospektiva sjukhusvikter beräknas på sjukhusvårdtillfällen.

För 2023 är det justerat i viktlistan Prospektiva sjukhusvikter för somatik klinik, NordDRG 2023. DRG Q60N har fått 2022 års värden med vikt 0,462 samt kostnadsytterfallsgräns 93 860 och vårdtidsytterfallsgräns 6.

Prospektiva klinikvikter

Prospektiva klinikvikter beräknas på klinikvårdtillfällen.

För 2023 är det justerat i viktlistan Prospektiva klinikvikter för somatik klinik, NordDRG 2023. DRG Q60N har fått 2022 års värden med vikt 0,459 samt kostnadsytterfallsgräns 93 860 och vårdtidsytterfallsgräns 6.

För 2021 är det fel i viktlistan Prospektiva klinikvikter för somatik klinik, NordDRG 2021. DRG T16P och T16Q ska ha den gemensamma vikten 0,057. DRG T17P och T17Q ska ha den gemensamma vikten 0,047.

Nationella vikter

Nationella vikter utgör referensmaterial, så kallade retrospektiva vikter för jämförelser av producerad vård, och presenteras av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Mer hos oss

Mer hos andra

Kontakt

För NordDRG-frågor (sekundär klassificering)
Senast uppdaterad:
Publicerad: