Statistik om NordDRG

NordDRG-statistik presenteras årligen med data från Socialstyrelsens patientregister. Här finns den årliga statistikrapporten, länk till statistikdatabasen samt pivottabeller.

Statistikrapport

DRG-statistik 2022 – En beskrivning av vårdproduktion och vårdkonsumtion i Sverige är en årlig rapport som presenterar data från Socialstyrelsens patientregister ur ett DRG-perspektiv. DRG-statistiken ger en bra översikt över sjukvårdsproduktion och konsumtion för landsting, regioner, sjukhus och kliniker.

Rapport

Statistikdatabas för dig som vill veta mer

Statistikdatabasen för DRG i sluten vård omfattar bland annat antal vårdtillfällen, antal diagnoser per vårdtillfälle, beräknad medelvårdtid och DRG-vikt från 1997 och framåt. Lägsta nivå för presentation av data är sjukhus – DRG.

Korta fakta

De vanligaste orsakerna till inläggning i slutenvård är förlossning, buksmärtor, hjärtbesvär och lunginflammation.

De vanligaste vårdkontakterna i dagkirurgi är hudingrepp och kataraktoperationer.

Pivottabeller för djupare analyser

För egna analyser finns pivottabeller som innehåller en aggregerad databas för DRG i sluten vård, vilket innebär att ingen information kan kopplas till enskilda individer. Nytt från och med 2014 är att variabeln kön och uppdelning på män och kvinnor lagts till statistiken. Möjligheten att välja statistik på kliniknivå har tagits bort från statistiken med hänvisning till sekretess. Tabellen medger ett friare val av uttag av data men ger inga färdiga presentationer.

Statistikens källor

Statistiken bygger på uppgifter från patientregistret.

Kvalitet och bortfall

Statistikens kvalitet beror på patientregistrets kvalitet, eftersom det utgör källan. Bortfallet är litet och kvaliteten den samma som registrets. Registret införde månadsrapportering år 2015, vilket kan påverka statistiken.

Beställa data och statistik

Webbplatsen är till för beställning av forskningsdata och statistikunderlag ur Socialstyrelsens register. Registerservice hjälper till vid beställning av data och statistik. Kvalitetsregister kan få stöd med olika sambearbetningar och du kan läsa mer om registerservice arbete.

Mer hos oss

Mer hos andra

Kontakt

För NordDRG-frågor (sekundär klassificering)
Senast uppdaterad:
Publicerad: