Konferenser och presentationer

Här hittar du konferenser inom området NordDRG och case-mix som Socialstyrelsen arrangerar eller samarbetar med andra aktörer. Här finns även presentationer från genomförda konferenser.

Nordiska konferenser om DRG

Nordiska konferenser om DRG genomförs vartannat år. Internationell konferens om patientklassificering PCSI (Patient Classification Systems international) anordnas årligen.

Läs mer om Internationell konferens om patientklassificering PCSI

Dokumentation från tidigare konferenser

Här följer dokumentation från tidigare konferenser. Du kan även få dokumentation från tidigare konferenser via kontakten för NordDRG-frågor (i rutan efter presentationerna).

Introduktion i DRG och KPP 29 oktober 2021

Se inspelning av Introduktion i DRG och KPP

Presentationer från Introduktion i DRG och KPP

Frågor och svar från chatten Introduktion i DRG och KPP

Mer hos oss

Kontakt

För NordDRG-frågor (sekundär klassificering)
Senast uppdaterad:
Publicerad: