Hälso- och sjukvård

Här hittar du samlad information och det mest aktuella inom hälso- och sjukvård.

Obesitas

Läs våra första riktlinjer om sjukdomen obesitas, även kallad fetma.

Pandemins effekter på vården

Här hittar du statistik och analyser om uppdämda vårdbehov på grund av coronapandemin.

Patientsäkerhet

Här hittar du information om det nationella patientsäkerhetsarbetet.

Organ- och vävnadsdonation

Information om organ- och vävnadsdonation till dig som arbetar inom hälso- och sjukvården.