Utvecklingen inom välfärdsteknik har bromsat in

Publicerad:
Digitalisering och användande av ny teknik inom välfärden fortsätter att gå framåt på många områden. Men under de senaste åren har utvecklingen varit ojämn med markanta nedgångar av viss välfärdsteknik 2023. Det framkommer i Socialstyrelsens senaste uppföljning av utvecklingen inom e-hälsa och välfärdsteknik.

Sedan 2014 har Socialstyrelsen i årliga rapporter följt utvecklingen av tekniska och digitala lösningar inom kommunal hälso- och sjukvård, äldreomsorg, funktionshinder och individ- och familjeomsorg. Utvecklingen har hela tiden gått framåt men 2021 kom ett trendbrott och en inbromsning inom utbudet av välfärdsteknik.

– Ja, i år kan vi konstatera att det inom flera områden inte skett någon utveckling alls eller till och med att den tagit några steg tillbaka, säger Julia Lindström, utredare på Socialstyrelsen.

Välfärdsteknik vanligare inom äldreomsorgen

Den kraftigaste minskningen återfinns inom digital nattillsyn för personer med funktionsnedsättning som bor i ordinärt boende där andelen kommuner som har denna teknik minskat från 43 procent 2022 till 27 procent i år.

– Vi vet inte vad nedgångarna beror på eller varför utvecklingen skiljer sig så pass mycket åt mellan äldreomsorgen och funktionshinderverksamheten, säger Julia Lindström. Men vi kommer att i framtida studier prioritera att ta reda på det.

Enligt Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, är en möjlig förklaring till den minskade användningen av välfärdsteknik inom funktionshinderområdet, en pandemieffekt. Då införde kommunerna tekniska lösningar som sedan avvecklades när fysiska kontakter och verksamheter åter var möjliga.

Socialstyrelsen konstaterar att tillgången till välfärdsteknik inte är likvärdig i landet. Det är stor skillnad i utbudet mellan kommuner och även inom en och samma kommun.

Få använder tekniken trots stort utbud 

Den tekniska utvecklingen har gjort att allt fler kommuner nu kan erbjuda olika tekniska lösningar för att underlätta för välfärden. Det betyder dock inte att tekniken alltid används. Liksom tidigare års utvärderingar visar det sig fortsatt att användandet av tekniken är relativt lågt i kommunerna.

– Antalet användare är ofta inte fler än fem personer i en kommun och det är också vanligt att kommuner inte har några användare alls, trots att den finns, säger Julia Lindström.

När Socialstyrelsen frågat kommunerna om vilken typ av välfärdsteknik de erbjuder uppger många att de även har andra typer av välfärdsteknik än digital tillsyn, gps-larm och liknande. Exempel som nämns är digitala sällskapsdjur, läkemedelsrobotar, intelligenta duschar och toaletter och digitala lås. Många kommuner erbjuder också stöd för att minska digitalt utanförskap eftersom den digitala tekniken både kan stärka delaktighet och tillgänglighet - men också bidra till just utanförskap.

Kraftig ökning av digitala stöd till personalen

I årets rapport pekar Socialstyrelsen också på tydliga förbättringar när det gäller digitala stöd som riktas till personalen. Tillgång till digitala planeringsverktyg och utrustning för att kunna dokumentera i mobilen har ökat. Andelen kommuner som har digital signering har ökat från 68 procent till 80 procent på bara ett år.

Kontakt

Julia Lindström, utredare. Nås via presstjänsten
Telefon: 075-247 30 05