Tillfällig möjlighet till självprovtagning för livmoderhalscancer föreslås

Publicerad:
På grund av covid-19-pandemin har screeningen för livmoderhalscancer pausats helt eller delvis i flera regioner i landet. Därför föreslår Socialstyrelsen nu en tillfällig bestämmelse som ger regionerna möjlighet att införa självprovtagning för alla kvinnor i screeningprogrammet, 23–64 år.

Livmoderhalsscreening är Sveriges första screeningprogram för cancer. Sedan början av 1970-talet har dödligheten i sjukdomen minskat med omkring 70 procent. Men på grund av covid-19 har flera regioner svårt att genomföra screeningverksamheten som vanligt.

– Det beror bland annat på att personalen har behövts inom andra delar av vården, att man har velat minska risken för smittspridning och att personer som kallats inte alltid har velat komma på grund av rädsla för smitta, säger Mattias Fredricson, enhetschef på Socialstyrelsen.

Tillfälliga föreskrifter möjliggör självprovtagning för hela gruppen

På grund av den rådande situationen föreslår nu Socialstyrelsen tillfälliga föreskrifter om att regionerna, under pandemin, får möjlighet att införa självprovtagning för alla i screeningprogrammet, det vill säga kvinnor 23–64 år. Syftet med provet är att se om man har en infektion med humant papillomvirus, HPV, vilket är den vanligaste orsaken till livmoderhalscancer.

– Genom att öppna upp för självprovtagning ökar vi möjligheterna till att fortsätta förhindra att kvinnor insjuknar i livmoderhalscancer även under den pågående covid-19-pandemin, säger Mattias Fredricson.

Med hjälp av experter inom området har Socialstyrelsen gjort bedömningen att självprovtagning, där kvinnan själv tar ett test och sedan skickar det till ett laboratorium, kan användas som ett tillfälligt alternativ.

– Vi har bedömt att fördelarna med att möjliggöra HPV-analys och självprovtagning för alla åldersgrupper i screeningprogrammet överväger nackdelarna. Alternativet skulle i nuläget vara att ett mycket stort antal kvinnor inte screenas alls, säger Mattias Fredricson.

Möjligheten till självprovtagning ska kunna användas om ordinarie screening inte kan genomföras trots anpassningar. Det blir regionerna själva som får avgöra hur verksamheten med självprovtagning ska utformas och genomföras. Regionerna kan också behöva säkerställa att de har tillräckligt med kapacitet för att samtidigt kunna genomföra annan verksamhet, exempelvis kopplat till covid-19.

Socialstyrelsens förslag till tillfälliga föreskrifter skickas på remiss till ett antal regioner, myndigheter och organisationer i dag. Planen är att reglerna ska börja gälla i mitten av juli, och fram till och med juni 2021. Under den perioden är det angeläget att regionerna noga följer upp och utvärderar användningen av självprovtagning.

Fakta om självprovtagning

  • HPV-självprovtagning är ett enkelt prov där vaginalvätska samlas med hjälp av en provtagningspinne, och sedan skickas med post till ett laboratorium.
  • Provet är en annan typ av prov än det som lämnas hos en barnmorska, som tas från livmodertappen.

Kontakt

Mattias Fredricsson
Telefon: 075-247 45 64