Strokefallen fortsatte att minska

Publicerad:
Antalet strokefall i Sverige har minskat under en följd av år. Förra året 2020 drabbades cirka 25 400 personer av stroke, en minskning med nästan 400 personer jämfört med föregående år. Det visar ny statistik från Socialstyrelsen.

Stroke är när en propp eller blödning ger skador på hjärnan. Om rätt åtgärder sätts in snabbt kan många som drabbas av stroke överleva och komma tillbaka till ett bra liv.

– Såväl antalet fall av stroke som antalet döda har minskat med cirka 40 procent sedan 2006. Det beror bland annat på att vården har blivit bättre på förebyggande åtgärder, till exempel läkemedelsbehandlingar vid högt blodtryck, förmaksflimmer eller höga blodfetter, säger Anastasia Simi, utredare på Socialstyrelsen.

Stroke vanligast bland äldre

Det var nästan 6 100 personer som avled i sjukdomen 2020, vilket var cirka 200 fler jämfört med 2019. I den siffran ingår såväl de som hade stroke som underliggande dödsorsak, det vill säga då stroke inledde sjukdomsförloppet som ledde till döden, som de fall där stroke angavs som komplikation eller bidragande dödsorsak.

– Bland de personer som avled med stroke som bidragande dödsorsak var covid-19  en av de vanligaste underliggande dödsorsakerna, säger Anastasia Simi.

Stroke förekommer i alla åldrar men är vanligast bland äldre. Tre av fyra som drabbades av stroke under 2020 var 70 år eller äldre.

– Bland dem som avlider av stroke är nästan nio av tio från 70 år och uppåt, säger Anastasia Simi.

Av de strokefall som inträffade 2020 avled 14 procent av personerna samma dag, 25 procent inom 28 dagar och 35 procent inom 365 dagar.

Ladda ned

Kontakt

Anastasia Simi
Telefon: 075-247 41 49