Stort antal donatorer i år – men många väntar ännu på ett organ

Publicerad:
Hittills i år har 141 avlidna personer kunnat rädda eller förändra andra människors liv genom organdonation. Det är fler än under samma period förra året, trots den pågående pandemin. Ändå räcker inte organ och vävnader till för alla som väntar. I dag inleds Donationsveckan för att få fler att göra sin vilja att donera känd.

Från januari till och med september 2019 blev 129 personer i Sverige organdonatorer efter sin död. Under samma period i år var antalet 141. Ingen som avlidit i covid-19 har kunnat bli donator, av smittskyddsskäl.

– Det är fantastiskt att så många liv har kunnat räddas genom organdonation – trots att vi är mitt uppe i en pandemi. Sjukvården, inte minst intensivvården, har gjort ett stort arbete för att upprätthålla donationsverksamheten och hålla i de senaste årens positiva utveckling, säger Agneta Holmström, chef för Nationellt Donationscentrum på Socialstyrelsen.

Behovet större än tillgången

Varje organdonator kan rädda upp till åtta människors liv. Även om årets resultat hittills är positivt är behovet av organ och vävnader fortsatt större än tillgången.

– En del hinner inte få en transplantation i tid. I oktober behövde de som stod på väntelistan sammanlagt 859 organ. För att fler organdonationer ska bli möjliga behöver fler ta ställning till om de vill donera sina organ efter döden, säger Helena Almén, utredare på Nationellt Donationscentrum.

Det är till donationsregistret vårdpersonalen först vänder sig för att utreda donationsviljan när ett liv inte längre kan räddas, och de ser att personen skulle kunna vara en möjlig donator. De flesta svenskar är positiva till att donera organ och vävnader efter sin död. Ändå har bara en femtedel registrerat sin inställning i donationsregistret. Donationsveckan, som i år infaller den 2–8 november, ska bidra till att fler tar ställning.

Viktigt att fler registrerar sin vilja

– Det är viktigt att var och en visar sin vilja i donationsregistret och sedan berättar för sina närstående så att de också vet. På så sätt säkerställer du att din inställning kommer till vårdens kännedom, ifall frågan om donation skulle bli aktuell. Att ta ställning till donation kan vara avgörande för att rädda, eller förändra en annan människas liv, säger Agneta Holmström.

Socialstyrelsen uppmuntrar även den som har ett donationskort att anmäla sig i Socialstyrelsens donationsregister. Det tar bara några minuter. Enklast är att använda BankID, men det går också bra att registrera sig utan.

Under Donationsveckan 2019 inkom drygt 21 000 anmälningar. Av de cirka 1,7 miljoner svenskar som redan har registrerat sig är cirka 78 procent positiva till organdonation.

Fakta

Antal avlidna organdonatorer per år:

2020 (1 jan– 30 sep): 141

2019: 191 (1 jan– 30 sep: 129)

2018: 182

2017: 188

2016: 185

2015: 167

Antal avlidna donatorer per region 1 jan–30 sep 2020:

Uppsala-Örebro sjukvårdsregion: 33

Region Stockholm-Gotland: 43

Södra sjukvårdsregionen: 19

Norra sjukvårdsregionen: 11

Sydöstra sjukvårdsregionen: 13

Västra sjukvårdsregionen: 22

Behov av organ oktober 2020:

Njure: 695

Lever: 69

Hjärta: 32

Lunga: 31

Bukspottkörtel: 24

Cellöar: 8

Kontakt

Agneta Holmström
Telefon: 075-247 37 25

Kontakt

Helena Almén
Telefon: 075-247 37 87