Socialstyrelsen: Så kan äldres ensamhet brytas

Publicerad:
Äldre personer över 75 år är en av de grupper som oftast upplever ofrivillig ensamhet. Var tionde person i den gruppen känner att ensamheten påverkar deras mående negativt. Socialstyrelsen har tagit fram en vägledning för primärvård och äldreomsorg om hur problemet kan upptäckas och hur man kan arbeta för att förebygga och motverka ofrivillig ensamhet hos äldre.

Att känna sig ensam är en subjektiv och negativ känsla som kan bli följden av att inte ha så många och kontinuerliga sociala relationer som man skulle önska. Ofrivillig ensamhet är en plågsam känsla och kan kopplas till såväl fysisk som psykisk ohälsa.

Livshändelser kan vara en orsak till ofrivillig ensamhet

Forskning visar att det finns flera olika riskfaktorer kopplade till att äldre personer känner sig ensamma. Det kan exempelvis handla om att en partner eller vänner dör och sociala nätverk därmed krymper. Funktionsnedsättningar som leder till en minskad möjlighet att vara aktiv kan också vara en orsak eller att man drabbas av en depression. 

Viktigt för att kunna förhindra att äldre personer hamnar i ofrivillig ensamhet är därför att så tidigt som möjligt upptäcka signalerna, innan de leder till konsekvenser som olika former av psykisk ohälsa.

– Ensamhet kan vara omgärdad av stigma och något man därför inte vill berätta om och än mindre söka hjälp. Därför behöver primärvården och äldreomsorgen ställa frågor om äldres upplevelse av ensamhet, säger Eva Lindqvist.

Äldres delaktighet en viktig framgångsfaktor

Det finns begränsad kunskap om vilka insatser och åtgärder som hjälper mot ofrivillig ensamhet. Men några framgångsfaktorer som lyfts fram i forskningen är att den äldre som upplever ensamhet deltar i planeringen av de aktiviteter som är tänkta att minska känslan av ensamhet.

– Med samverkan mellan kommun, föreningsliv, pensionärsorganisationer och ideella föreningar kan man skapa förutsättningar för att hitta sociala sammanhang för personer som förlorat relationer och sociala nätverk, säger Eva Lindqvist.

I vägledningen, som riktar sig till chefer, verksamhetsutvecklare och personal som möter äldre personer inom primärvård och äldreomsorg, finns även flera exempel på hur man kan arbeta med att bryta äldres ofrivilliga ensamhet.

Umeå universitet har tillsammans med kommunen och en vårdcentral sjösatt ett projekt där man skriver recept på sociala aktiviteter. I Upplands Väsby kommun har organisationer och föreningar skapat mötesplatser och träffpunkter samt en väntjänst där volontärer arrangerar följer med på promenader, arrangerar utflykter, underhållning och liknande.  Allt i syfte att motverka äldres ofrivilliga ensamhet.

Vägledning för att förhindra ofrivillig ensamhet bland äldre personer

Kontakt

Eva Lindqvist, enhetschef
Telefon: 075-247 34 80