Socialstyrelsen har donerat sjukvårdsmateriel till Ukraina

Publicerad:
Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina är landet i akut behov av stöd. Ett intensivt arbete pågår inom EU:s medlemsstater för att koordinera hjälpinsatserna så att Ukraina får det stöd de efterfrågar och behöver. Socialstyrelsen arbetar med att inventera och samordna de 21 regionernas möjlighet att donera sjukvårdsmateriel och erbjuda vårdplatser.

– Socialstyrelsen har sedan en tid tillbaka förstärkt sin omvärldsbevakning och samverkan med andra aktörer, till exempel med andra myndigheter och regioner. Bedömningen är att Ukraina kommer att behöva stöd under en lång tid framåt, säger Olivia Wigzell, generaldirektör på Socialstyrelsen.

Behov av sjukvårdsmateriel och skyddsutrustning

Ukraina har formulerat sina behov av sjukhusmateriel och skyddsutrustning i form av listor. Socialstyrelsen har utifrån listorna samlat in sjukvårdsmateriel och skyddsutrustning från centrala beredskapslager. På tisdagen körde den första lastbilen mot uppsamlingsplatsen. Därifrån ansvarar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, för att vidare transporter till Ukraina sker. Ytterligare transporter kommer att ske under veckan.

Samarbete kring vårdplatser

Utöver behoven av materiel pågår det ett arbete inom EU för att säkerställa att alla länder inventerar och redovisar sina möjligheter att stödja Ukraina med vårdplatser. EU har önskat att varje medlemsstat koordinerar detta arbete nationellt för att så långt som möjligt undvika bilaterala avtal, det vill säga mellan enskilda svenska aktörer och Ukraina. 

Socialstyrelsen har därför, i dialog med regionerna, inventerat regionernas vårdplatsläge för att kunna ta emot skadade utöver arbetet med att inventera och samordna regionernas möjlighet att bidra med sjukvårdsmateriel.  

– Vi ser att det finns en vilja hos regionerna att hjälpa till med det de kan, säger Olivia Wigzell.

 

Kontakt

Presstjänsten
Telefon: 075-247 30 05