Självprovtagning för livmoderhalscancer permanentas

Publicerad:
Nu uppdaterar Socialstyrelsen screeningprogrammet för att upptäcka livmoderhalscancer med flera nya rekommendationer. En av nyheterna är att tiden mellan screeningtillfällena för åldersgruppen 23-49 år förlängs från tre till fem år och möjligheten till självprovtagning, som infördes tillfälligt under pandemin, blir kvar.

Det är första gången som Socialstyrelsen uppdaterar något av sina screeningprogram och det görs med hänsyn till att kunskapsläget förändrats. Den tidigare versionen är från 2015.

– De uppdaterade rekommendationerna har tagits fram utifrån Socialstyrelsens nationella modell för bedömning, införande och uppföljning av screeningprogram. Målsättningen är att våra rekommendationer om screening ska vara aktuella och alltid bygga på bästa tillgängliga kunskap, säger Mattias Fredricson, enhetschef på Socialstyrelsen.

Möjlighet till självprovtagning blir fast rekommendation

För att inte halka på efterkälken med screeningen under pandemin gjorde Socialstyrelsen bedömningen att screening kunde ske genom självprovtagning. En förändring som nu permanentas.

– Självprovtagning är ju betydligt mindre komplicerat eftersom man kan ta provet själv hemma. Det minskar förhoppningsvis hindret att ta sig iväg till en barnmorskemottagning för att göra testet, vilket i sin tur skulle innebära att fler förändringar kan upptäckas i tid, säger Malin Berggrund, projektledare för screeningprogrammet.

Den så kallade självprovtagningen har enligt ny forskning visat sig vara lika bra, trygg och säker som den som utförs hos en barnmorska. De som vill eller har behov av att en barnmorska utför provet har fortfarande möjlighet till det.

Ändrat intervall mellan provtagningstillfällena

För att ett förebyggande av livmoderhalscancer ska kunna vara framgångsrikt kallas alla kvinnor i åldern 23-64 år till provtagning. Hittills har man fått en kallelse vart tredje år men enligt de nya rekommendationerna behöver kvinnor i åldern 23-49 år bara komma bara komma på provtagning en gång vart femte år. För kvinnor i åldern 50-64 gäller som tidigare att man blir kallad vart sjunde år.

– Den HPV-analysmetod som används innebär att prover inte behöver tas lika ofta. Med HPV-analys upptäcks risk för livmoderhalscancer tidigare, eftersom det tar lång tid innan en HPV-infektion utvecklas till cancer. Det finns heller inte något vetenskapligt stöd för att provtagning vart tredje år ger något ytterligare skydd, säger Malin Berggrund.

Om man skulle missa en provtagning efter att ha blivit kallad behöver man heller inte vänta ytterligare fem år till nästa gång. Inom ett år går det automatiskt ut en ny kallelse till de som eventuellt skulle ha missat att göra sitt prov och det går också att själv boka provtagning under den perioden.

Fram till och med den 10 januari nästa år finns möjlighet att komma in med synpunkter på rekommendationerna till Socialstyrelsen. Slutversionen beräknas vara klar i början av 2022.

 

Kontakt

Mattias Fredricson, enhetschef

Kontakt

Malin Berggrund, projektledare
Telefon: 075-247 43 98