Så ska undersköterskor få en skyddad yrkestitel

Publicerad:
Från och med nästa sommar blir undersköterska en skyddad yrkestitel. Socialstyrelsen har tagit fram föreskrifter med förslag på vilka krav som måste uppfyllas för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. Föreskrifterna har nu gått ut på remiss.

Undersköterska blir skyddad yrkestitel, läs mer om vad det innebär

Det är Socialstyrelsen som kommer att pröva ansökningarna om att få ett bevis om skyddad yrkestitel. Syftet med skyddad yrkestitel för undersköterskor är att höja kvaliteten och säkerheten i vården och omsorgen.

– Undersköterskor utför ett viktigt jobb inom vård och omsorg. I dag finns dock skillnader när det gäller utbildning och erfarenhet inom flera kompetensområden som kan ha avgörande betydelse för kvaliteten och även patientsäkerheten. Vissa undersköterskor har en gedigen utbildning medan andra inom yrket helt saknar vård- och omsorgsutbildning. En skyddad yrkestitel kommer att fungera som en garant för kompetensen och bidra till en ökad trygghet för patienter, brukare och anhöriga, säger Zara Warglo, avdelningschef på Socialstyrelsens behörighetsavdelning.

Krav på godkända betyg

Socialstyrelsen har tagit fram förslag på föreskrifter och allmänna råd som ska göra det tydligt vilken utbildning eller motsvarande kompetens som krävs för att få ett bevis om skyddad yrkestitel. Det handlar framför allt om krav på godkända betyg från en utbildning med inriktning mot vård och omsorg på gymnasienivå.

– Vi har haft som målsättning att våra krav på godkända betyg ska fungera för både nuvarande vård- och omsorgsutbildningar på gymnasienivå och för äldre utbildningar. För de som har en utbildning men inte helt uppnår betygskraven föreslår vi också en bestämmelse där man kan ta hänsyn till andra meriter, till exempel arbetslivserfarenhet, säger Anders Kring, jurist på Socialstyrelsen.

Kan beröra närmare en halv miljon

I Sverige finns i dag omkring 180 000 personer som arbetar som undersköterskor och ytterligare ett par hundra tusen i närliggande yrken såsom behandlingsassistenter och liknande. Ett mycket stort antal personer väntas därför ansöka om att få ett bevis om skyddad yrkestitel nästa sommar när Socialstyrelsens digitala ansökningstjänst öppnar. De nya reglerna, som träder i kraft den 1 juli 2023, innebär att det kommer att behövas ett bevis för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. Den som är tillsvidareanställd undersköterska vid den tidpunkten behöver dock inte ansöka på en gång, utan får behålla sin titel i tio år.

– Socialstyrelsen inledde förberedelserna för snart ett år sedan och under hösten börjar vi rekryteringen av bland annat ett 70-tal nya medarbetare som ska utreda och handlägga alla ansökningar, säger Zara Warglo.

Synpunkter på förslagen till de nya föreskrifterna och allmänna råden ska lämnas till Socialstyrelsen senast den 14:e oktober.

Kontakt

Zara Warglo, avdelningschef
Telefon: 075-247 44 22

Kontakt

Anders Kring, jurist
Telefon: 075-247 41 47