Så mycket fick kommuner och regioner i återhämtningsbonus – hela listan

Publicerad:
Nu är det klart hur återhämtningsbonusen för 2022 fördelas bland landets kommuner och regioner. Pengarna kommer framför allt användas för projekt gällande nya arbetssätt, arbetsmetoder och arbetstidsmodeller men även för att ta bort delade turer inom äldreomsorgen.

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2022 fördela statsbidrag till regioner och kommuner för att förbättra arbetssituationen för de anställda inom hälso- och sjukvården och äldreomsorgen, den så kallade återhämtningsbonusen. Syftet med statsbidraget är att stärka förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv för personalen inom dessa verksamheter.

–  Majoriteten av landets kommuner och regioner har ansökt och pengarna kommer att betalas ut under de närmaste dagarna, säger Fatima Vejsel, utredare på Socialstyrelsen.

Mest till Stockholm 

Socialstyrelsen har beslutat att av de totalt 1,1 miljarder kronorna fördela drygt 865 miljoner kronor till kommunerna och resterande närmare 261 miljoner till regionerna. Av kommunerna får Stockholm mest, närmare 78 miljoner kronor, följt av Göteborg som får 41 miljoner och Örebro, närmare 30 miljoner kronor.

Region Stockholm toppar listan bland regionerna med drygt 45 miljoner, därefter kommer Västra Götalandsregionen med drygt 44 miljoner och Region Västmanland, 29 miljoner kronor.

– En del av pengarna är riktade till äldreomsorgen, en del till hälso- och sjukvårdsverksamhet. Framför allt handlar det om projekt gällande nya arbetssätt, arbetsmetoder och arbetstidsmodeller, till exempel hur man schemalägger personalen, säger Fatima Vejsel.

131 miljoner för att minska delade turer

Nytt för 2022 är att kommunerna har kunnat söka medel specifikt för projekt som leder till att minska eller ta bort delade turer inom äldreomsorgen. Delade turer innebär att man arbetar på morgonen, är ledig mitt på dagen och har ett nytt arbetspass på kvällen. För det ändamålet hade 300 miljoner anslagits varav drygt 131 miljoner nu kommer att fördelas till de totalt 80 kommuner som ansökte.

Här är fördelningslistan

Kontakt

Fatima Vejsel
Telefon: 075-247 46 95