Regionerna får merparten av statsbidraget för merkostnader till följd av covid-19

Publicerad:
Nu är det klart hur mycket kommuner och regioner får i statsbidrag för merkostnader till följd av covid-19 i den andra ansökningsomgången. Socialstyrelsen kommer att betala ut 8,5 miljarder kronor, varav cirka två tredjedelar till regionerna.

Extra personal, skyddsutrustning, och anpassning av lokaler. Det är de största utgiftsposterna när Socialstyrelsen nästa vecka börjar betala ut andra omgångens statsbidrag till kommuner och regioner för merkostnader som de haft 2020 i spåren av covid-19.

Det har funnits två tillfällen att ansöka om statsbidrag. Samtliga av landets regioner och kommuner ansökte under den andra omgången, som avsåg merkostnader som uppstått till och med november. Det ansökta beloppet uppgick till drygt 7,6 miljarder kronor och myndigheten har haft 10 miljarder att fördela.  

– Det betyder att alla kommuner och regioner har fått full ersättning för sina godkända kostnader, säger Linda Eldestrand, utredare på Socialstyrelsen.

900 miljoner extra

I den första omgången uppgick ansökningarna till 11,2 miljarder och även då fanns 10 miljarder att fördela. Det innebar att kommuner och regioner fick ersättning för 91,4 procent av sina godkända kostnader. De kompenseras nu för det bortfallet genom att Socialstyrelsen i den andra ansökningsomgången betalar ut ytterligare 900 miljoner kronor, totalt 8,5 miljarder kronor.

­ – I beloppet ingår även de merkostnader från den första ansökningsomgången som bedömdes som godkända kostnader, men som inte beviljades med anledning av att anslaget inte räckte till, säger Linda Eldestrand.

Utbetalningarna kommer att påbörjas inom kort. Regionerna får två tredjedelar av summan, drygt 5,8 miljarder kronor, och kommunerna drygt 2,7 miljarder. Allra mest går till Region Stockholm som får 1,7 miljarder, tätt följd av Region Skåne och Västra götalandsregionen som får 899 respektive 802 miljoner kronor vardera. Bland kommunerna toppar Stockholm listan, 220 miljoner kronor medan Göteborg får drygt 106 och Malmö 78 miljoner kronor.

Regeringen aviserade nyligen att kommuner och regioner även ska få ersättning för merkostnader som de haft under december 2020 mot bakgrund av den ökade smittspridningen och höga belastningen på sjukvård och omsorg. Det betyder att det blir en tredje ansökningsomgång under våren 2021.

 

Kommunernas och regionernas utgiftsposter andra ansökningsomgången

 1. Personlig skyddsutrustning 2,6 mdr
 2. Personal inom hälso- och sjukvård 2,1 mdr
 3. Personal inom socialtjänstens omsorg 995 mkr
 4. Anpassningar av lokaler mm 954 mkr
 5. Läkemedel 316 mkr
 6. Smittskyddsåtgärder 204 mkr
 7. Medicinsk utrustning 127 mkr
 8. Skyndsamma transporter 121 mkr
 9. Provtagningsmaterial 83 mkr
 10. Informationsinsatser till allmänheten 56 mkr
 11. Sjukvårdsrådgivning 39 mkr
 12. Provtagning personal 38 mkr

Kontakt

Linda Eldestrand
Telefon: 075-247 42 02