Över 300 ansökningar om statsbidrag för merkostnader till följd av covid-19

Publicerad:
Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att fördela bidrag till regioner och kommuner för merkostnader i spåren av sjukdomen covid-19. Totalt har myndigheten fått 305 ansökningar.

Ansökningstiden gick ut den 31 augusti och Socialstyrelsen har tagit emot 305 ansökningar till en sammanlagd summa av 11,2 miljarder kronor, varav de 21 regionerna svarar för 7,7 miljarder kronor. Det belopp som myndigheten har fått av regeringen att fördela är 5 miljarder kronor.

Kommuner och regioner har haft möjlighet att söka bidrag för exempelvis kostnader för att ta in extra personal och att betala ut övertidsersättning. De har kunnat ansöka om medel även om verksamheten utförs av andra aktörer.

Socialstyrelsen har nu inlett arbetet med att kvalitetsgranska och utreda ansökningarna för att bedöma om de är i enlighet med förordningen och kommer därefter fatta beslut om fördelning av bidraget. Detta arbete beräknas bli klart någon gång under hösten.

Senare i höst har kommunerna och regionerna ytterligare ett tillfälle att ansöka om bidrag för merkostnader. Ansökningstiden går ut den 30 november. Bägge ansökningstillfällena avser merkostnader som uppkommit mellan den 1 februari och den 30 november 2020.

Ladda ner

Kontakt

Presstjänsten
Telefon: 075-247 30 05