Olivia Wigzell ska leda arbetet med att ta fram en äldreomsorgslag

Publicerad:
Det blir Socialstyrelsens generaldirektör som får regeringens uppdrag att leda arbetet med att ta fram en äldreomsorgslag. Regeringen har tidigare aviserat att man förbereder en sådan lag med syftet att ge verksamheten ett tydligare lagstadgat uppdrag och innehåll. Vid en presskonferens idag berättade socialminister Lena Hallengren att det blir Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell som får uppdraget att leda det arbetet.

–  Det känns hedrande att få detta ansvarsfulla uppdrag och jag ser fram emot att sätta igång med ett arbete som jag och många med mig har efterfrågat, säger Olivia Wigzell som menar att det är viktigt att fånga den kunskap och de erfarenheter som finns hos brukarna och de äldre själva, men även hos professionerna och bland forskare.

I förra veckan konstaterade den granskningskommission som tillsattes av regeringen i våras, att äldreomsorgen i Sverige inte lyckats skydda de äldre i tillräckligt stor utsträckning under coronapandemin. Regeringen berättade då om planerna på en ny lag för att stärka äldreomsorgen. Kommissionens slutsatser är bland annat att det behövs bättre regelverk, tydligare ansvarsfördelning och ökad medicinsk kompetens inom äldreomsorgen, något som Socialstyrelsen också tidigare påpekat i flera lägesrapporter.

– Det är av största vikt att tillvarata både den kunskap som fanns innan pandemin och all den kunskap och de erfarenheter vi fått under det senaste året i det kommande arbetet, säger OIivia Wigzell.

Parallellt med att leda arbetet med att ta fram en ny äldreomsorgslag behåller Olivia Wigzell uppdraget som generaldirektör för Socialstyrelsen. Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2022.

Kontakt

Presstjänsten
Telefon: 075-247 30 05