Ojämlik screening för dödlig sjukdom

Publicerad:
Trots att screening med ultraljud för upptäckt av vidgad kroppspulsåder rekommenderas för alla män som är 65 år är det långt ifrån alla som går igenom undersökningen. Kallelse till och uppföljning av undersökningen hanteras olika av regionerna och det förekommer även screening av grupper som egentligen inte ingår i screeningprogrammet, enligt en ny utvärdering av Socialstyrelsen.

Aortan är kroppens största pulsåder och kan om den blir vidgad i värsta fall brista och om det händer löper man mycket stor risk att dö. Därför rekommenderas män som är 65 år screening för att i tid upptäcka om det finns risk för att aortan i buken skulle kunna brista. Utvärderingen visar att om bukaortaaneurysm, som tillståndet kallas, upptäcks i tid och kan opereras kan väldigt många liv räddas.

– Tyvärr visar det sig att många inte kallas och mindre än 80 procent av 65-åriga män genomför undersökningen, säger Christina Broman, projektledare på Socialstyrelsen.

Screening erbjuds utanför målgruppen

En del regioner erbjuder screening också till andra grupper än 65-åriga män. Inom hälften av screeningenheterna ges möjlighet till undersökning även utanför den rekommenderade målgruppen.

– Eftersom svensk sjukvård riskerar att inte alltid räcka till för att ge god vård med hög kvalitet i tid till den som behöver måste resurserna användas effektivt. Därför bör regionerna i första hand se till att rätt personer kallas och genomgår screeningen, säger Madelene Barboza, utredare på Socialstyrelsen.

Regionerna behöver informera bättre

Att bli kallad till screening för en sjukdom som kan få mycket allvarliga konsekvenser kan skapa oro och stress och en del män behöver därför mer information.

– Om fler regioner skulle erbjuda telefonrådgivning eller liknande skulle sannolikt fler män delta i screeningprogrammet, säger Christina Broman.

Fakta - Bukaortaaneurysm

  • Bukaortaaneurysm innebär att stora kroppspulsådern i buken är vidgad och denna vidgning fortsätter sedan att växa långsamt för att så småningom nå en storlek där den riskerar att brista.
  • Sjukdomen kan fastställas genom att bukaortans diameter mäts med hjälp av ultraljud, magnetisk resonanstomografi eller datortomografi.
  • När ett bukaortaaneurysm brister, uppstår ofta mycket svåra buksmärtor och en omfattande inre blödning.
  • För att den drabbade ska överleva en sådan blödning krävs en större akut operation.
Nationell utvärdering - screening för bukaortaaneurysm

Kontakt

Christina Broman, projektledare
Telefon: 075-247 40 60