Nytt stöd för att möta ökat behov av rehabilitering efter covid-19

Publicerad:
Många som vårdats för covid-19 behöver långvarig rehabilitering för att kunna komma tillbaka efter sjukdomen. För att stödja hälso- och sjukvården i att möta det ökade behovet av rehabiliterande insatser tar Socialstyrelsen fram flera stödmaterial. Det handlar bland annat om ett verktyg för att beräkna ökningen av antalet patienter.

Patienter som har vårdats för covid-19 kan vara kraftigt medtagna. Särskilt intensivvård kan bli både långvarig och tuff, speciellt för de som måste vårdas i respirator. Det finns risk att musklerna försvagas, även de som används för att andas, samt att man blir undernärd. Vissa får även neurologiska och psykiska besvär.

– Många av de som har vårdats för covid-19 kommer att behöva rehabilitering under lång tid för att undvika bestående funktionsnedsättningar. Därför behöver beslutsfattare i regioner och kommuner planera för att kunna ta omhand alla dessa patienter, säger Thomas Lindén, avdelningschef på Socialstyrelsen.

Nytt beräkningsverktyg som stöd i planeringen

Som ett stöd i planeringen har Socialstyrelsen tagit fram ett verktyg där regioner och kommuner själva kan beräkna hur stort behovet av rehabilitering kan komma att bli. I ett tillhörande dokument finns även råd om hur verksamheterna kan organiseras för att klara av ett ökat antal patienter. Det handlar exempelvis om att det kan införas specifika mobila rehabteam.

– Personer som har varit svårt sjuka i covid-19 kommer att finnas på alla vårdnivåer, såväl på sjukhus som i primärvården, hemsjukvården och på särskilda boenden för äldre. Därför pekar vi också på att det är viktigt att det lokalt tydliggörs hur samverkan och ansvarsfördelning ska se ut när det gäller rehabiliteringen, exempelvis när en patient skrivs ut från sjukhus, säger Thomas Lindén.

Konkreta råd om träning och behandling

Socialstyrelsen har även publicerat två kunskapsstöd riktade till personal, dels inom slutenvård och dels inom primärvård och kommunal hälso- och sjukvård. De innehåller konkreta rekommendationer om bland annat andningstekniker, fysisk träning, psykologiskt stöd, åtgärder vid svårigheter att svälja samt nutritionsbehandling.

(Nyheten publicerades först den 11 maj 2020, och uppdaterades den 15 maj med uppgiften om att de två kunskapstöden till personal har publicerats.)

Kontakt

Thomas Lindén, avdelningschef
Telefon: 075-247 32 17