Ny statistik om smittade och avlidna i covid-19 bland äldre

Publicerad:
Socialstyrelsen presenterar i dag statistik om smittade och avlidna i covid-19 70 år och äldre. Den visar att av de 70 år och äldre som avlidit av covid-19 bodde cirka hälften på särskilt boende. En fjärdedel hade hemtjänst.

En särskilt utsatt grupp för sjukdomen covid-19 är den äldre delen av befolkningen. Socialstyrelsen har sammanställt statistik rörande personer 70 år och äldre som har bekräftats smittade eller avlidit av covid-19 - och hur många av dem som har insatser i form av hemtjänst eller särskilt boende. Den första januari 2020 hade drygt 190 000 personer 70 år och äldre hemtjänst och drygt 79 000 bodde på särskilt boende.    

Av avlidna var 90 procent 70 år och äldre

Siffrorna visar att av totalt 19 430 bekräftat smittade med covid-19 i Sverige den 28 april var knappt 40 procent 70 år och äldre.

Ser man till antalet avlidna baserat på inkomna dödsorsaksintyg fram till den 28 april var 90 procent 70 år och äldre, vilket motsvarade 1 877 personer.

- Av dessa bodde 50 procent, 948 personer, i särskilt boende, medan 26 procent hade hemtjänst. Tittar man i gruppen 85 år och äldre är andelen med socialtjänstinsatser större, säger Henrik Lysell, chef för statistikenheten.

Plats för dödsfall

Från de inkomna dödsorsaksintygen avseende covid-19 har Socialstyrelsen sammanställt siffror över var någonstans personer 70 år och äldre har avlidit. Drygt hälften av alla som var 70 år och äldre avled i särskilt boende.

- För åldersgruppen 70–84 år var sjukhus den vanligaste platsen för dödsfallet, medan för den äldsta åldersgruppen, 85 år och äldre, var det särskilt boende. Generellt är de som bor på särskilt boende i dag ofta personer med mycket små medicinska marginaler vilket kan vara en anledning till att många avlider på boendet. Eftersom dessa är en särskilt skör grupp, blir det extra viktigt att arbeta för att smitta inte ska sprida sig på boendena, säger Mona Heurgren, avdelningschef för register och statistik.

Socialstyrelsen kommer framöver att publicera uppdaterad dödsorsaksstatistik över avlidna i covid-19, och bland annat då även ytterligare statistik kring personer 70 år och äldre. Statistiken publiceras på myndighetens webbplats onsdagar och fredagar.

Fakta

  • Siffrorna över antal bekräftat smittade baseras på det som rapporteras in Folkhälsomyndighetens databas SmiNet.
  • Siffrorna över antal avlidna baseras på de dödsorsaksintyg som läkare skriver och skickar in till Socialstyrelsen. Läkarna har tre veckor på sig att inkomma med intygen till myndigheten vilket innebär att det finns en eftersläpning i siffrorna.
  • Uppgifterna från dödsorsaksintyget klassificeras och kodas av Socialstyrelsen och rapporteras sedan in i dödsorsaksregistret, som ligger till grund för den officiella statistiken över dödsorsaker i Sverige.

Kontakt

Henrik Lysell
Telefon: 075-247 35 29

Kontakt

Mona Heurgren
Telefon: 075-247 36 09