Nu skickar Socialstyrelsen ytterligare sjukvårdsmateriel till Ukraina

Publicerad:
Under veckan har Sverige skickat en ny leverans av hälso- och sjukvårdsutrustning till Ukraina. Det handlar bland annat om material som behövs vid operationer och laboratorieanalyser, något som efterfrågats.

Ukraina har fortfarande stora behov av hjälp med sjukvårdsmateriel och skyddsutrustning. Under veckan har därför ytterligare materiel som Socialstyrelsen bedömer att det finns överskott av i Sverige skickats från myndighetens beredskapslager till Ukraina.

– Antalet krigsskadade efter Rysslands invasion av landet ökar och det finns ett stort behov av hjälp med framförallt materiel som behövs vid operationer, till exempel kirurgiska instrument. Men behovet av annan utrustning, som förbrukningsmaterial för laboratorieanalyser är också stort och därför donerar vi även den typen av utrustning nu, säger Urban Lindberg, avdelningschef på Socialstyrelsen.

Det här är den andra leveransen hälso- och sjukvårdsutrustning och förbrukningsmaterial som myndigheten skickar till Ukraina. I mars genomfördes den första leveransen av materiel med hjälp av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Viktigt att förfrågningarna kommer in rätt väg

Förfrågan om hjälp har kommit till Socialstyrelsen från EU:s civilskyddsmekanism via MSB, som är kontaktpunkt i Sverige. För att rätt hjälp ska nå fram till Ukraina är det viktigt att förfrågningarna kommer den vägen och samordnas på EU-nivå innan de skickas vidare till medlemsländerna. Det finns en stor risk att leveranserna blir fördröjda eller inte gör förväntad nytta om de inte kommer in rätt väg från början.    

Kontakt

Urban Lindberg