Naloxon och sprututbyten nu i nästan alla regioner

Publicerad:
För att minska skador och död till följd av narkotika har de allra flesta regionerna, men inte alla, nu infört sprututbyten och en systematisk förskrivning av naloxon, som häver opioidöverdoser. Det visar en ny uppföljning som Socialstyrelsen gjort.

Skademinskande insatser, med syftet att minska skador och död som orsakas av narkotika, når allt fler i Sverige. Sedan kommunernas veto mot sprututbyten togs bort 2017 har antalet regioner med sprututbytesverksamhet ökat från 8 till 17, i slutet av 2020. Ytterligare en region har tillstånd men har ännu inte startat. Regionerna Västernorrland, Gävleborg och Västmanland hade vid förra årets slut inte ansökt om eller beviljats tillstånd.

De flesta regioner har även infört förskrivning av naloxon, en nässpray som kan häva opioidöverdoser och som ingår i Socialstyrelsens nationella riktlinjer sedan 2019 tillsammans med en utbildningsinsats. Det är nu 18 av 21 regioner som bedriver ett systematiskt arbete för att tillgängliggöra naloxon till patienter. Regionerna Sörmland, Västmanland och Dalarna uppger att de fördröjts av pandemin, men att det finns planer på att börja arbeta med naloxon under 2021.

– Det är väldigt positivt att allt fler nås av skademinskande insatser. Nu är det viktigt att personer med narkotikaproblem över hela landet kan få del av insatserna. Naloxon är direkt livräddande. Med sprututbyten minskas smittsamma sjukdomar samtidigt som det är en ingång vidare till hjälp och stöd från exempelvis beroendevården, psykiatrin och socialtjänsten eller behandling för Hepatit C, säger Lina Pastorek, samordnare för ANDTS på Socialstyrelsen.

Minskad dödlighet nationellt

Antalet personer som avlidit av narkotika- och läkemedelsförgiftningar har minskat nationellt, enligt den senaste tillgängliga statistiken. Under 2019 registrerades 894 sådana dödsfall, vilket innebär en minskning om sju procent på två år. Men den registrerade dödligheten är fortfarande hög, och det finns tydliga skillnader över landet.

– För att få ner dödligheten och röra oss mot den nollvision som regeringen aviserat behövs bland annat förebyggande arbete, en samordnad missbruks- och beroendevård och psykiatri, samverkan med civilsamhället och bred implementering av skademinskande insatser. De här insatserna beskrevs också i den åtgärdsplan från 2017 som Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten tog fram, säger Lina Pastorek.

Dödsfallen fortsätter öka bland kvinnor

De senaste årens nedgång av narkotika- och läkemedelsrelaterad dödlighet syns enbart bland män. Bland kvinnor har dödsfallen tvärtom fortsatt att öka.

– Här behöver olika verksamheter analysera vad detta kan bero på och vidta åtgärder för att dödligheten också bland kvinnor ska kunna minskas, säger Lina Pastorek.

Kontakt

Lina Pastorek
Telefon: 075-247 41 41