Minskning av narkotika- och läkemedelsrelaterade dödsfall förra året

Publicerad:
Under 2020 dog 822 personer av narkotika- och läkemedelsförgiftningar – 8 procent färre jämfört med året innan. Främst var det suicid bland kvinnor som minskade. Antalet överdoser, som är vanligast bland män, gick upp en aning efter en tidigare nedgång. Det visar ny statistik som Socialstyrelsen publicerar i dag.

Antalet dödsfall orsakade av narkotika- och läkemedelsförgiftningar ökade under flera år på 2010-talet, men 2018 vände kurvan nedåt. Den utvecklingen fortsatte under 2020.

– Minskningen förklaras i huvudsak av färre suicid bland kvinnor orsakade av läkemedel eller narkotika. Det har funnits en farhåga att fler ska ta sitt liv under pandemin, men det kan vi inte se i dödsorsaksstatistiken, säger Daniel Svensson, utredare på Socialstyrelsen.

Suiciddödsfallen bland kvinnor minskade från 177 till 120 mellan 2019 och 2020. Det totala antalet suicid, bland både kvinnor och män, utgjorde under förra året en dryg fjärdedel av alla narkotika- och läkemedelsförgiftningar med dödlig utgång.

Närmare hälften av alla 822 dödsfall var olycksfallsförgiftningar, så kallade överdoser. Dessa dödsfall ökade däremot något jämfört med 2019, från 395 till 415.

– Ökningen är dock inte ett trendbrott, och antalet överdoser var under förra året kvar på en lägre nivå än åren dessförinnan, säger Heval Beydogan, statistiker på Socialstyrelsen.

Statistiken visar också att en mycket stor andel av de som avlidit till följd av läkemedels- eller narkotikaförgiftningar har haft kontakt med psykiatrin innan, vilket syns i form av psykiatriska diagnoser. Bland de som dött av överdos var också missbruksdiagnoser mycket vanliga. Tidigare smärtdiagnoser var genomgående vanligare bland kvinnor.

Opioider, ångestdämpande och lugnande medel

Bland överdoser var opioider vanligast medan ångestdämpande och lugnande medel dominerade bland suiciddödsfallen. I cirka hälften av dödsfallen nämns fler än en substans på dödsorsaksintygen och i närmare 30 procent av fallen nämns tre eller flera. Många förgiftningar inkluderar både narkotikaklassade läkemedel och narkotika utan medicinsk användning.

Kontakt

Daniel Svensson
Telefon: 075-247 35 11