Minskat antal patienter på sjukhus under pandemin

Publicerad:
Färre lades in på sjukhus i Sverige i fjol. Antalet inskrivna patienter uppgick till närmare 819 000, en minskning med 6 procent jämfört med 2019. Av dem som vårdades hade 30 500 patienter covid-19, visar ett faktablad från Socialstyrelsen.

Totalt gjordes 1 366 000 inskrivningar för sjukhusvård under 2020, att jämföra med 1 444 000 föregående år. Över sju av tio inläggningar, 994 000, orsakades av sjukdom, totalt 139 000 av skador och förgiftningar och 130 000 av graviditet och förlossning.

Nedgång för alla sjukdomsgrupper

Vissa patienter vårdades fler än en gång under året. Det unika antalet patienter uppgick till 819 000, vilket var 49 000 färre än 2019. Det skedde en minskning bland alla sjukdomsgrupper, men framför allt inom gruppen andningsorganens sjukdomar, exempelvis influensa och lunginflammation. Dessa sjukdomar minskade med 31 procent. De 30 500 som lades in på sjukhus på grund av covid-19, varav knappt 18 000 män och 13 000 kvinnor, ingår inte i den siffran.

– Tänkbara orsaker till att det var färre patienter med andningsorganens sjukdomar kan vara de restriktioner vi haft i samhället under pandemin. Att sjukhusinläggningarna i stort gick ned berodde troligtvis på att vissa undvek att söka vård på grund av pandemin, konstaterar Henrik Lysell, enhetschef på Socialstyrelsen.

Många med hjärt- och kärlsjukdomar

Något fler män, 52 procent, än kvinnor, 48 procent, vårdades på sjukhus till följd av sjukdom. Bland män var främsta anledningen hjärt- och kärlsjukdomar, 69 000 patienter, och därefter symtomdiagnoser, 53 000 patienter.

För kvinnor kom symtomdiagnoser på första plats, 53 000 patienter, tätt följt av hjärt- och kärlsjukdomar, 51 000 patienter. Andra vanligt förekommande sjukdomar var matsmältningsorganens sjukdomar, rörelseorganens sjukdomar, tumörer och psykiska sjukdomar.

 – Symtomdiagnos används för patienter som det inte går att fastställa en sjukdomsdiagnos för. Det kan röra sig om exempelvis bröst- och buksmärtor, säger Henrik Lysell.

De flesta var äldre

Patienter finns i alla åldrar även om majoriteten är äldre. Sjukdomarna varierar också beroende på ålder. Bland små barn till exempel var akuta infektioner i nedre och övre luftvägarna ofta orsaken till inläggning. Psykiska sjukdomar och beteendestörningar var vanligast i åldrarna 15-44 år och för patienter över 55 år dominerade hjärt- och kärlsjukdomar. Sedan 2012 har det dock skett en stadig minskning av antalet patienter med hjärt- och kärlsjukdomar.

Kontakt

Henrik Lysell, enhetschef

Kontakt

Jonathan Lindström, statistiker
Telefon: 075-247 45 68