Miljoner till kommunerna när nytt statsbidrag betalas ut

Publicerad:
I år fick Sveriges kommuner för första gången möjlighet att söka statsbidrag hos Socialstyrelsen för att satsa på att stärka socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens kapacitet vid höjd beredskap. ”Det har varit ett högt söktryck till detta bidrag vilket tyder på en hög medvetenhet och intresse för att arbeta med beredskapsfrågorna i landets kommuner, säger Johanna Freed, enhetschef.

Regeringen beslutade under 2023 om en ny förordning om statsbidrag till kommuner för socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens beredskap. För första gången har Sveriges kommuner möjlighet att söka statligt stöd för insatser riktade mot att stärka beredskapen i socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Det var 285 kommuner som ansökte om bidraget och samtliga ansökningar beviljades delar av det sökta beloppet. Totalt har Socialstyrelsen beslutat om att betala ut 292 500 000 kronor.

Bidraget har gått till kommunerna för att arbete med områden såsom: Krigsorganisation och krigsplacering, samverkan och ledning, kontinuitetshantering, beredskapsplanering, utbildning och övning, nformationssäkerhet och målgruppsanpassad kriskommunikation

Regeringen har aviserat att satsningen kommer att fortsätta under kommande år och nästa utlysning sker hösten 2024.

– Det nya statsbidraget syftar till att stärka socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens beredskap så att verksamheterna kan upprätthållas under höjd beredskap, säger Jenny Fernebro, tf enhetschef på enheten för förmågeplanering och kunskapsutveckling på Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen har under flera år haft en aktiv roll i återuppbyggnaden av det civila försvaret och beredskapen. De nya statsbidragen är ytterligare ett sätt där Socialstyrelsen fortsätter att stödja och utveckla regioners och kommunernas beredskap.

Se vilka kommuner som beviljats stöd och hur mycket i länken nedan.

Kontakt

Presstjänsten
Telefon: 075-247 30 05