Nu är kraven klara för undersköterskors skyddade yrkestitel

Publicerad:
I sommar blir undersköterska en skyddad yrkestitel. Från den 1 juli går det att ansöka hos Socialstyrelsen om det bevis som då behövs för att kalla sig undersköterska. Eftersom undersköterska är en av Sveriges största yrkeskategorier har myndigheten under drygt två års tid förberett för mottagandet av ett sannolikt mycket stort antal ansökningar. Ett 60-tal nya medarbetare har anställts för att handlägga ärendena.

Syftet med att ge undersköterskor en skyddad yrkestitel är att höja kvaliteten och säkerheten i vården och omsorgen. Idag finns stora skillnader när det gäller utbildning och erfarenhet inom flera kompetensområden som kan ha avgörande betydelse för kvalitet och patientsäkerhet. Det finns undersköterskor med en gedigen utbildning medan andra inom yrket helt kan sakna vård- och omsorgsutbildning.

– En skyddad yrkestitel kommer att fungera som en garant för kompetensen och bidra till en ökad trygghet för patienter, brukare och anhöriga, säger Zara Warglo, avdelningschef på Socialstyrelsens behörighets- och statsbidragsavdelning.

Krav på godkända betyg

Socialstyrelsen har nu tagit fram föreskrifter och allmänna råd som gör det tydligare vilken utbildning eller motsvarande kompetens som krävs för att kunna få en skyddad yrkestitel. Det handlar bland annat om krav på godkända betyg från en utbildning med inriktning mot vård och omsorg på gymnasienivå, som är tillämpbara på såväl nuvarande som äldre utbildningar.

– Det kommer att krävas godkända betyg i vård- och omsorgsämnen och i svenska. För den som börjar sin utbildning efter den 1 juli kommer det också att krävas godkända betyg i samhällskunskap. Arbetslivserfarenhet och andra meriter kan också vägas in för den som inte helt klarar betygskraven, säger Anders Kring, jurist på Socialstyrelsen.

Den som har en sjuksköterskeutbildning kan också få den skyddade yrkestiteln, något som dock inte gäller för läkar- och sjuksköterskestudenter eller färdigutbildade läkare.

En av Sveriges största yrkeskategorier

2020 räknade man med att det fanns nästan 180 000 personer som arbetade som undersköterska i Sverige. Dessutom finns ytterligare ett par hundra tusen personer i närliggande yrken såsom behandlingsassistenter och vårdbiträden som kan komma att söka den skyddade yrkestiteln.

– Vi är beredda på att det kommer att ställas hårda krav på myndigheten för att ta hand om ett stort antal ansökningar på kort tid, men vi har förberett oss så bra vi kan utifrån de resurser som vi har fått för att utföra uppdraget. Vi har i god tid gjort klart med alla anställningar av ny personal och eftersom övergången sker mitt i sommaren kommer vi att lägga semesterschemat så att verksamheten ska kunna fungera och rulla på bästa sätt, säger Zara Warglo.

God förberedelse för handläggning av ansökningar

Hur långa handläggningstider det kommer att handla om beror på hur många ansökningar som kommer in men Socialstyrelsen hoppas att på sikt kunna hålla samma takt som gäller för ansökningar om andra legitimationsyrken. För ärenden från Sverige handlar det idag om cirka fyra veckor.

– Jag har ju tyvärr ingen kristallkula och kan inte lova något när det gäller hur lång tid det kommer att ta för att få sin ansökan prövad, det går helt enkelt inte att uttala sig säkert om. Men vi kommer att göra allt vi kan för att hålla handläggningstiderna så korta som det bara går, säger Zara Warglo.

För de som är tillsvidareanställda som undersköterskor när de nya reglerna börjar gälla den 1 juli, är det ingen brådska att ansöka om titeln. De har tio år på sig och kan under den tiden fortsätta att kalla sig undersköterska.

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om skyddad yrkestitel för undersköterskor

Kontakt

Presstjänsten
Telefon: 075-247 30 05