Framgångsrik modell minskar hemlöshet

Publicerad:
Förra året erbjöds fler hemlösa personer än någonsin tidigare en bostad med hjälp av modellen ”Bostad först”. Enligt nya siffror från Socialstyrelsen är det nu 35 procent av landets kommuner som använder sig av modellen, de senaste tio åren har det varit runt 20 procent.

För att minska antalet personer som lever i hemlöshet och förebygga att fler hamnar där finns en nationell hemlöshetsstrategi med målet att ingen i Sverige ska behöva bo eller leva på gatan. Andra mål är att det sociala perspektivet ska stärkas i kommunernas samhällsplanering och att arbeta aktivt för att förebygga hemlöshet och vräkningar. Men framför allt bör kommunerna införa ”Bostad först” i hela landet. 

– ”Bostad först” innebär att hemlösa personer omedelbart erbjuds ett eget boende utan krav på att först genomgå psykiatrisk behandling eller uppvisa nykterhet eller drogfrihet. Samtidigt erbjuds de boende stöd från socialtjänsten, säger Stina Hovmöller, enhetschef på Socialstyrelsen.

145 nytillkomna boendeplatser 2023

För att få de kommuner som redan arbetar enligt konceptet att utveckla eller utöka verksamheten och för att få fler kommuner att införa ”Bostad först”, finns sedan 2022 ett riktat statsbidrag som kommunerna kan ansöka om hos Socialstyrelsen. Förra året var det sammanlagt 102 av landets 290 kommuner som sökte och fick ta del av statsbidraget för att starta, utöka eller förbättra ett redan pågående arbete enligt modellen ”Bostad först”.

Sammanlagt fördelades närmare 70 miljoner kronor för ändamålet. Hälften av pengarna gick till 25 kommuner som startade verksamhet 2023. Bara i dessa kommuner tillkom sammanlagt 103 så kallade boendeplatser. I tio kommuner utökades den redan befintliga verksamheten vilket innebar att ytterligare 42 boendeplatser tillkom.

– Vi ser en ökning av andelen kommuner som har en aktuell överenskommelse om samverkan med bostadsföretag eller hyresvärdar, vilket är en bra förutsättning för att kunna arbeta enligt den här metoden. Nu är det nästan hälften av alla kommuner som har ordnat med sådana överenskommelser, säger Stina Hovmöller.

Viktigt att förebygga vräkningar

Vad gäller det förebyggande arbetet visar Socialstyrelsens senaste sammanställning att det nu är närmare 60 procent av kommunerna som har en uppsökande verksamhet för att aktivt söka upp och stödja personer och barnfamiljer som av olika skäl riskerar att förlora sitt boende. Enligt Socialstyrelsens nationella hemlöshetskartläggning som presenterades tidigare i år var det fler än 1 800 barn som bodde med sina föräldrar i akuta eller tillfälliga boendelösningar 2023. Många av de här barnen har varit med om en vräkning. Enligt Kronofogdens statistik var det närmare 700 barn som berördes av vräkningar 2023 vilket är en ökning med närmare 20 procent jämfört med året innan.

Kontakt

Stina Hovmöller, enhetschef
Telefon: 075-247 43 07