Förbättrad tandhälsa i Sverige

Publicerad:
En större andel av befolkningen besökte tandvården 2023 än året innan, men sett ur ett tioårsperspektiv så ligger andelen besökare fortfarande på låga nivåer. Under samma period har tiden mellan basundersökningar, oavsett län eller socioekonomiska förutsättningar ökat, visar ny statistik från Socialstyrelsen.

Nytt i årets faktablad om tandhälsa är att Socialstyrelsen för första gången kunnat sammanställa statistik utifrån Statistiska centralbyråns regionala statistikområden. Genom denna statistik kan Socialstyrelsen på ett tydligare sätt se hur socioekonomiska faktorer hänger ihop med individers tandhälsa.

Stora skillnader mellan olika grupper

Statistiken för 2023 visar att tandhälsan bland dem som besöker tandvården har förbättrats. Ett sätt att mäta tandhälsan är att utgå från antalet kvarvarande och intakta tänder. I de flesta åldersgrupper är antalet intakta tänder högre 2023 än 2019.

– Det vi ser i statistiken är att i områden med goda socioekonomiska förutsättningar så är tandhälsan bättre i alla åldersgrupper, än i områden med socioekonomiska utmaningar. Mönstret är väldigt tydligt, ju bättre socioekonomiska förutsättningar, desto bättre tandhälsa, säger Sasha Pejicic, statistiker på Socialstyrelsen.

Statistiken visar även på stora skillnader mellan olika grupper som besöker tandvården.

– Det är en markant högre andel som inte går på regelbundna basundersökningar i områden med socioekonomiska utmaningar jämfört med andra områdestyper, säger Sasha Pejicic.

Mindre karies hos barn

Årets sammanställning av kariesförekomst hos barn och unga visar på en förbättring även när det gäller barns munhälsa. I åldersgrupperna 6 år och äldre ser vi en ökning av antalet kariesfria personer. Förbättringarna är störst bland de värst drabbade 12-åringarna.

– Den positiva utvecklingen bland sexåringar som vi sett de senaste åren håller i sig vilket tydligt framgår av årets sammanställning. Att förebygga karies bland barn är viktigt för att hindra sämre munhälsa senare i livet säger Alfheidur Astvaldsdottir, sakkunnig på Socialstyrelsen.

Statistik om tandhälsa 2023

Kontakt

Alfheidur Astvaldsdottir, sakkunnig
Telefon: 075-247 38 83

Kontakt

Sasha Pejicic, statistiker
Telefon: 075-247 43 13