Covid-19 ökar risken att föda för tidigt

Publicerad:
Socialstyrelsen bedömer att kvinnor som får en covid-19-infektion under den senare delen av graviditeten har en högre risk än andra att föda för tidigt. Därför bör graviditet under vecka 22-36 räknas in bland de riskgrupper som myndigheten tagit fram. Detta enligt en ny analys som myndigheten gjort. Däremot finns inte data som stöder att covid-19 innebär risk för vare sig mamman eller barnet att bli allvarligt sjuka. Även Downs syndrom bör läggas till listan med grupper som har störst risk att bli allvarligt sjuka i covid-19.

Förtydligande: Eftersom det är upp till två veckors inkubationstid från smitta till sjukdom rekommenderar Socialstyrelsen att man inte utsätts för smitta från graviditetsvecka 20.

En ny analys som Socialstyrelsen gjort visar att kvinnor i graviditetsvecka 22-36 som får en covid-19-infektion har en högre risk att föda för tidigt. Därför bör de läggas till den lista med riskgrupper som myndigheten tog fram i våras.

– Det är just risken att föda för tidigt som är förhöjd. Att bli född för tidigt innebär en risk för barnet och det är därför vi nu lägger graviditet till listan över risker vid covid-19. Men data ger inte stöd för att covid-19 innebär risk för allvarlig sjukdom varken hos mamman eller barnet, säger Urban Nylén, medicinskt sakkunnig på Socialstyrelsen.

Ingen risk för allvarlig sjukdom

Då den tidigare sammanställningen av faktorer som kan öka risken för allvarlig sjukdom i covid-19 gjordes i april förra året, fanns inte några data som talade för att covid-19 under pågående graviditet ökar risken för allvarlig sjukdom eller problem för barnet. Men efter att ha analyserat aktuella data från svenska graviditetsregistret och smittskyddsanmälningar i SmiNet har nu Socialstyrelsen alltså kommit fram till att risken för att föda för tidigt, eller prematurt, ökar under andra halvan av graviditeten.

– Däremot finns inget som talar för att covid-19 under tidig graviditet ökar risken för prematur förlossning eller andra komplikationer, säger Urban Nylén.

Det sågs inga direkta samband mellan risken för prematur förlossning och ålder eller sjukdomstillstånd hos kvinnan före graviditeten, exempelvis hjärtsjukdom, astma eller högt blodtryck. 

Enligt analysen har personer med diagnosen Trisomi 21, eller Downs syndrom, en högre risk att bli allvarligt sjuka i covid-19. Därför lägger Socialstyrelsen också Trisomi 21 till listan över riskfaktorer som kan ge ett allvarligt sjukdomsförlopp vid covid-19.

Kontakt

Urban Nylén, medicinskt sakkunnig
Telefon: 075-247 35 65