Covid-19 femte vanligaste dödsorsaken 2021

Publicerad:
Hjärt- och kärlsjukdomar och tumörer fortsätter att vara de vanligaste dödsorsakerna. Däremot har covid-19 halkat ned från tredje till femte plats, visar Socialstyrelsens dödsorsaksstatistik för 2021.

Dödstalen i Sverige har sjunkit under flera år i rad förutom under 2020 då pandemin bidrog till att den nedåtgående trenden tillfälligt bröts. Men 2021 vände dödligheten nedåt igen. Totalt avled 92 085 personer, jämfört med 98 229 under 2020.

– Den främsta förklaringen till att dödligheten minskat under en följd av år är att färre avlider av hjärt- och kärlsjukdomar, säger Staffan Khan, statistiker på Socialstyrelsen.

Skillnader mellan könen

Knappt 27 500 personer dog av hjärt- och kärlsjukdomar och drygt 23 000 av tumörer, vilket var de vanligaste dödsorsakerna bland både kvinnor och män under 2021. I övrigt varierade dödsorsakerna mellan könen. Bland män var covid-19 fortfarande den tredje vanligaste dödsorsaken, medan sjukdomen kom först på sjunde plats bland kvinnor. Sammanlagt dog 5 319 personer av covid-19.

– Det betyder att covid-19 var den femte största dödsorsaken efter att ha varit den tredje största under 2020, konstaterar Staffan Khan.

Den tredje största gruppen av dödsorsaker bland kvinnor var ”psykiska sjukdomar och beteendestörningar”. ”Yttre orsaker”, till exempel olyckor, mord och självmord, var fjärde vanligaste dödsorsaken bland män och hamnade på sjunde plats bland kvinnor.

Självmord mer än dubbelt så vanligt bland män

Det är fler män än kvinnor som begår självmord. Preliminära siffror för 2021 visar att 1 226 personer tog sitt liv, varav 873 män och 353 kvinnor. Det kan jämföras med 1 168 personer året innan.

– Vi kan se att självmord bland män har gått ned på lång sikt men det är ändå mer än dubbelt så vanligt än bland kvinnor. I åldern 20-29 år har vi också sett en viss uppgång på senare år, säger Staffan Khan som understryker att det finns en viss eftersläpning i inrapporteringen av dödsfall som orsakats av självmord.

Att notera är också att dödligheten bland barn under ett år fortsätter att sjunka. Under 2021 avled 211 barn under det första levnadsåret, jämfört med 324 år 1997. Bland annat har antalet som dött av plötslig spädbarnsdöd sjunkit från 34 till 9 barn.

Stora regionala skillnader i hjärtdödlighet

Förutom könsskillnader syns även geografiska skillnader i statistiken. När det gäller till exempel ischemisk hjärtsjukdom, som är den vanligaste orsaken till dödsfall när det gäller hjärt- och kärlsjukdomar, var dödligheten hela 94 procent högre i Region Norrbotten än i Region Stockholm.

– Det är en stor skillnad och det kan finnas flera tänkbara förklaringar, till exempel socioekonomiska faktorer, men det är inte något vi analyserat i denna rapport, säger Staffan Khan.

De fem vanligaste dödsorsakerna 2021

  1. Hjärt- och kärlsjukdomar
  2. Tumörer
  3. Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar
  4. Sjukdomar i nervsystemet
  5. Covid-19

Kontakt

Staffan Khan, statistiker
Telefon: 075-247 38 40