Besöken på akuten fortsätter att öka

Publicerad:
För tredje året i rad ökade antalet besök på landets akutmottagningar. Socialstyrelsens sammanställning av inrapporterade uppgifter från 61 akutsjukhus visar att besöken i snitt varade i 4 timmar och 17 minuter, detsamma som under 2022. Statistiken visar även att det finns stora skillnader mellan de olika sjukhusen.

Idag presenterar Socialstyrelsen statistik om akutmottagningar, väntetider och besök för år 2023. Av statistiken framgår bland annat att:

  • Antalet besök på landets akutmottagningar ökade under förra året. År 2023 gjordes 1 822 244 besök, vilket är en ökning med 2 procent jämfört med 2022.
  • Den genomsnittliga vistelsetiden var densamma som tidigare år
  • Kvinnor har längre vistelsetider än män i alla åldersgrupper. De längsta tiderna har kvinnor i åldrarna 80 år eller äldre där vistelsen på akutmottagningen i snitt varade 5 timmar.
  • Den längsta vistelsetiden finns i Region Stockholm där mediantiden överstiger 5 timmar. Även Uppsala och Skåne är regioner som har långa vistelsetider. Region Kalmar har den kortaste vistelsetiden i riket. Där var hälften av alla besök kortare än 3 timmar och 10 minuter.
  • Längst tid till läkarbedömning ses i Västra Götaland och kortast i Norrbotten och Västmanland.
  • Var tredje besök på akuten ledde till en sjukhusinläggning.
  • ”Av statistiken ser vi ett samband mellan antalet besökare och väntetider. Ju flera besökare, desto längre vistelsetid. Det finns dock sjukhus som avviker från detta mönster och där väntetiderna kan vara både längre och kortare än förväntat, sett till antalet besökare," säger Bruno Ziegler, medicinskt sakkunnig på Socialstyrelsen.

Fakta

Väntetid till läkarbedömning: Den tid en person behöver vänta på en första läkarbedömning på en akutmottagning.

Vistelsetid: Den totala tiden som personen som söker vård tillbringar på akutmottagningen.

Statistik om akutmottagningar, väntetider och besök 2023

Kontakt

Presstjänsten
Telefon: 075-247 30 05