Anmälningar till donationsregistret ökar kraftigt under kampanj

Publicerad:
Nu går den årliga kampanjen under Donationsveckan in på upploppet. På söndag kommer veckan att summeras. Socialstyrelsen har tillsammans med sjukvårdsregionerna under veckan haft extra fokus och uppmärksamhet på behoven av donation så att fler tar ställning i donationsregistret. Hittills i år har över 70 000 anmälningar gjorts till donationsregistret vilket är en av de absolut högsta siffrorna sedan 2011. Under årets kampanjvecka har antalet anmälningar ökat kraftigt jämfört med andra veckor under året.

Texten uppdaterad 2022-11-14.

Under en vanlig vecka är det i genomsnitt cirka 400-800 personer som anmäler sig till donationsregistret – men under kampanjveckan brukar antalet öka markant. I år anmälde sig totalt 12 250 personer till donationsregistret under veckan.  

– Vi hoppas såklart på ännu fler anmälningar innan året är slut eftersom registret är en viktig del i utredningen när frågan om donation kan bli aktuell. Framförallt hoppas vi mycket på att många kommer att använda sig av möjligheten att anmäla sig till donationsregistret via 1177.se, en nyhet som presenterats under årets kampanjvecka, säger Anna Aldehag, enhetschef på Nationellt Donationscentrum.

Att många människor är mer benägna att ta ställning till donation när de befinner sig i vårdnära miljöer har flera attityd- och enkätundersökningar visat. Därför har Socialstyrelsen i samarbete med 1177.se utvecklat den här möjligheten att anmäla sig direkt även via deras webbplats. Liksom tidigare går det även bra att anmäla sig till donationsregistret på Socialstyrelsens webbplats.

Nu går det att följa antalet anmälningar i realtid

I och med årets kampanjvecka lanserades en möjlighet att följa hur många anmälningar som görs till donationsregistret i realtid. Det innebär att det går att följa utvecklingen över tid, från vecka till vecka och från dag till dag. Resultatet kan man följa i en digital räknare på Socialstyrelsens webbplats.

Under Donationsveckan har antalet anmälningar ökat markant i de flesta av landets regioner, framförallt är det tydligt i Gävleborgs, Dalarnas och Södermanlands län. Jämfört med hur många anmälningar som kommer in under en normalvecka har ökningen där varit flera hundra procent under kampanjveckan.

Behovet av organ större än tillgången

I Sverige är det brist på organ och vävnader men så skulle det inte behöva vara. En enda organdonator kan nämligen bidra till att rädda livet på upp till åtta människor. Hittills i år har fler personer än tidigare blivit organdonatorer och förhoppningen är att det, när året summeras, ska kunna bli det högsta antalet som noterats. Men fortsatt är alltså behovet av organ och vävnader betydligt större än tillgången.

 

FAKTA

  • Donationsregistret är ett viljeyttringsregister där man registrerar ja eller nej till att donera sina organ och vävnader efter sin död.
  • Registret underlättar för vårdpersonalen i dialog med närstående när det finns en registrerad vilja om frågan om donation skulle bli aktuell.
  • Om fler anmäler sig till donationsregistret kan fler få livräddande behandling eller ges möjlighet till en ökad livskvalitet eftersom organ- respektive vävnadstransplantation förutsätter donation.

Kontakt

Anna Aldehag, enhetschef
Telefon: 075-247 37 50