Vi har just nu problem med sökfunktionen på webbplatsen

Just nu fungerar inte sökfunktionen här på Socialstyrelsen.se. Vi arbetar för att lösa problemet så snart som möjligt.

Tack för ditt tålamod.

Allt högre BMI bland blivande mödrar

Publicerad:
Andelen blivande mödrar med övervikt och obesitas har fortsatt att öka, det visar ny statistik från Socialstyrelsen. Av den nya statistiken framgår också att andelen dödfödda barn har legat på en lägre nivå de senaste tre åren.

Socialstyrelsens nya statistik om graviditeter, förlossningar och nyfödda barn gäller 2021 då cirka 115 400 barn föddes. Statistiken visar bland annat att allt fler blivande mödrar har övervikt eller obesitas (BMI på över 25 respektive 30) vid inskrivning i mödrahälsovården. 1992 gällde detta 25 procent att jämföra med 45 procent 2021.

Det finns också stora regionala skillnader i andelen med övervikt eller obesitas. 2021 varierade andelen mellan cirka 38 procent i Stockholm och cirka 53 procent i Gävleborg.

– Ett högt BMI är kopplat till högre risk för komplikationer under graviditet och förlossning, som exempelvis graviditetsdiabetes, havandeskapsförgiftning och även för tidig förlossning eller kejsarsnitt. Eftersom högt BMI innebär risk för både mamma och barn, är det oroande att siffrorna fortsatt att öka. Det visar på ett fortsatt behov av ett preventivt arbete i samhället, ökad kunskap bland vårdpersonal och insatser i mödravården, säger Anna Sandström, föredragande läkare på Socialstyrelsen och biträdande överläkare i obstetrik vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Andelen dödfödda barn har sjunkit

En annan del av statistiken handlar om andelen dödfödda, som har legat mellan 3,5 promille och 4 promille under flera år. De senaste tre åren har dock andelen sjunkit något och legat på under 3,2 promille. Även neonatal dödlighet, det vill säga när barnet dör inom 27 dagar efter förlossning, har sjunkit - särskilt om man jämför 20-30 år tillbaka.

– Vården har länge arbetat med att försöka minska andelen dödfödda barn så det här är en positiv trend, även om det handlar om mycket små tal och därmed kan behöva tolkas med viss försiktighet, säger Anna Sandström.

Andelen förlossningar som sätts igång har ökat från 18 procent 2017 till 26 procent 2021. Störst ökning när det gäller igångsättning de senaste åren har setts i graviditetsvecka 41 och mellan år 2019 och 2020.

– Igångsättning kan bero på flera olika faktorer hos modern eller barnet, och de senaste åren har man inom professionen utvecklat de rekommendationer som finns på området. Den stora ökningen i vecka 41 beror sannolikt på att man i flera regioner ändrat praxis för igångsättning de senaste åren, efter nya forskningsresultat som presenterats, säger Anna Sandström.

Andelen akuta kejsarsnitt ökar

År 2021 skedde 18,6 procent av förlossningarna med kejsarsnitt, vilket är en ökning jämfört med åren innan. Medan andelen planerade kejsarsnitt har legat ganska konstant har andelen akuta kejsarsnitt ökat från 9 procent 2017 till 10,4 procent 2021.

– Ett akut kejsarsnitt görs på grund av indikation för barnet, modern eller båda två. Det kan bero på flera olika faktorer och vi kan inte utifrån statistiken säga exakt vad som orsakar ökningen. Men akuta kejsarsnitt är ju något man vill undvika om det är möjligt så det är något som är viktigt att titta närmare på, särskilt eftersom vi också ser regionala skillnader, säger Anna Sandström.

År 2021 hade Östergötland, Dalarna och Jönköping lägst andel kejsarsnitt, planerade och akuta sammanlagt, cirka 13,5 procent och Stockholm och Värmland hade högst andel med cirka 21 procent.

 

Kontakt

Anna Sandström, föredragande läkare

Kontakt

Petter Otterdal, statistiker
Telefon: 075-247 34 82

Kontakt

Mikael Ohlin, statistiker
Telefon: 075-247 33 22

Fakta

Socialstyrelsens statistik om graviditeter, förlossningar och nyfödda barn publiceras årligen och baseras på uppgifter från medicinska födelseregistret, MFR. Statistiken innehåller uppgifter bland annat om de blivande mödrarnas åldrar, antal flerbördsförlossningar, andel allvarliga bristningar och om smärtlindring vid förlossning.