Allt färre personer får ekonomiskt bistånd

Publicerad:
Förra året beviljades nästan 146 000 hushåll ekonomiskt bistånd, vilket är den lägsta siffran sedan Socialstyrelsen började föra statistik. Den enda grupp där antalet biståndstagare ökar är bland personer med långvarigt bistånd som är 65 år och äldre. Ökningen är störst bland kvinnor.

För åttonde året i rad minskar antalet personer som får ekonomiskt bistånd. Den vanligaste åldersgruppen bland biståndstagare var i åldrarna 30 till 39 år och de utgör en femtedel av samtliga biståndsmottagare. Av det totala antalet vuxna biståndsmottagare var omkring 60 procent utrikes födda.

Höjd pensionsålder påverkar det ekonomiska biståndet

En grupp som avviker från mönstret och där antalet biståndsmottagare ökar är bland personer som är 65 år och äldre och som får långvarigt ekonomiskt bistånd. Ökningen har varit som störst bland kvinnor där andelen nästan tredubblats. Bland män 65 år och äldre är ökningen på cirka 20 procent.

–  Att det ekonomiska biståndet ökar i gruppen 65 år och äldre är en väntad utveckling i och med höjningen av pensionsåldern. Förra året höjdes åldersgränsen för när garantipension tidigast kan tas ut till 66 år vilket gör att man kan behöva ekonomiskt bistånd ett år längre säger Sofia Lidén, utredare på Socialstyrelsen.

Barn i hushåll med bistånd

Det finns idag cirka 85 200 barn som lever i ett hushåll som får ekonomiskt bistånd. Det är en minskning med cirka 17 procent i jämförelse med föregående år. Sett utifrån det totala antalet hushållstyper i befolkningen så är ensamstående kvinnor med barn den största gruppen i samhället som får ekonomiskt bistånd.

– Statistiken visar tydligt att antalet barn som lever i familjer med ekonomiskt bistånd fortsätter att minska. Eftersom vi vet att livsvillkoren för barn som växt upp under sådana förhållanden påverkas negativt, är det viktigt att socialtjänsten ger stöd och insatser som förebygger ett långvarigt biståndsbehov hos föräldrarna säger Hillevi Andersson, utredare på Socialstyrelsen. 

 

Statistik om ekonomiskt bistånd 2023

Kontakt

Presstjänsten
Telefon: 0752473005

Kontakt

Kursat Tuncer, statistikfrågor
Telefon: 075-247 31 85