Allt färre kvinnor drabbas av allvarliga bristningar

Publicerad:
Andelen kvinnor som får allvarliga bristningar i bäckenbotten vid vaginal förlossning har minskat – även om regionala skillnader kvarstår. Det enligt ny statistik från Socialstyrelsen, som också visar att övervikt och fetma fortsätter att öka bland gravida.

Åren 2013–2018 har andelen kvinnor som drabbats av allvarliga bristningar i bäckenbotten, grad tre och fyra, minskat från 3,6 till 2,6 procent. Det innebär en nedgång på nästan 30 procent.

– Den fortsatta minskningen av de allvarliga bristningarna under 2018 gör att vi nu kan tala om en tydlig nedåtgående trend nationellt. Det är fler förstföderskor än omföderskor som drabbas av allvarliga bristningar, men de minskar i båda grupperna, säger Henny Rydberg, statistiker på Socialstyrelsen.

Utvecklingen kan bland annat förklaras av en ökad uppmärksamhet för frågan.

– Problemet har tidigare varit lite i skymundan, och det är inte okej. Det är väldigt positivt att förlossningsvårdens ökade resurser och fokus på att förhindra allvarliga bristningar ger effekt. Konkret handlar det om mer standardiserade utbildningsprogram i förlossningsvården. Man arbetar också med åtgärder som långsammare framfödande och olika handgrepp och förlossningsställningar. Bättre diagnostik och direkta men även långsiktiga åtgärder för dem som ändå drabbas har också minskat lidandet för många kvinnor, säger Anna Sandström, föredragande läkare på Socialstyrelsen och specialist i obstetrik vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Flera orsaker till regionala skillnader

Samtidigt fortsätter det att vara regionala skillnader. Region Västerbotten och Sörmland ligger högst 2018 med 3,5 respektive 3,6 procent allvarliga bristningar, medan Gävleborg som ligger lägst har 1,2 procent.

– Regionernas patientsammansättning kan skilja sig åt, liksom kejsarsnittsfrekvens, men även skillnader i arbetssätt kan påverka. För att minska bristningarna ytterligare är det viktigt att regionerna fortsätter att lyfta frågan, följa sin statistik och satsa på utbildning av personalen, säger Anna Sandström.

Allt fler gravida med övervikt och fetma

Den nya statistiken visar också att andelen gravida som skrivs in i mödravården med övervikt eller fetma har fortsatt att öka. År 2018 hade 26,7 procent övervikt och 15,4 procent fetma. Ett högt BMI ökar risken för komplikationer under graviditeten och förlossningen, till exempel graviditetsdiabetes, högt blodtryck och havandeskapsförgiftning.

– Mödrahälsovården har en viktig roll i att stötta den blivande mamman för att möjliggöra en hälsosam livsstil både under graviditeten och efteråt, samt inför eventuella kommande graviditeter, säger Anna Sandström.

Kejsarsnitt på samma nivå som tidigare

Under 2018 genomfördes 17,3 procent av förlossningarna med kejsarsnitt, vilket är ungefär samma nivå som de senaste åren. Andelen akuta kejsarsnitt har dock minskat till 7,6 procent samtidigt som de planerade har ökat något till 9,6 procent.

Fakta om statistiken

  • Totalt skedde cirka 116 100 förlossningar under 2018 och under dessa föddes runt 117 600 barn. Av de nyfödda 2018 var 1,3 procent tvillingar, trillingar eller fyrlingar. Det är den lägsta andelen sedan 1990-talet, vilket främst förklaras av att det inte längre är rutin att sätta in flera embryon samtidigt vid IVF-behandling.
  • Andelen förlossningar som, bland annat av olika medicinska skäl eller komplikationer hos kvinnan eller barnet, sätts igång har ökat stadigt över tid. Under 2018 igångsattes var femte enkelbördsförlossning i fullgången tid, alltså i vecka 37 eller senare.
  • Medelåldern på de som blev mammor för första gången var 28,8 år, samma som året innan. Lägst var medelåldern i Region Gävleborg, 27,4 år, och högst i Region Stockholm, 30,4 år.

Kontakt

Anna Sandström, sakkunnig

Kontakt

Henny Rydberg, statistiker
Telefon: 075-247 33 03