Vi har just nu problem med sökfunktionen på webbplatsen

Just nu fungerar inte sökfunktionen här på Socialstyrelsen.se. Vi arbetar för att lösa problemet så snart som möjligt.

Tack för ditt tålamod.

10 miljarder i statsbidrag för merkostnader – delas ut i två steg

Publicerad:
Socialstyrelsen kommer att fördela 10 miljarder kronor i statsbidrag till kommuner och regioner för merkostnader till följd av sjukdomen covid-19 under 2020. Pengarna delas ut i två omgångar.

– Målet är att göra de första utbetalningarna efter månadsskiftet oktober/november, säger Zara Warglo, avdelningschef på Socialstyrelsen.

Landets kommuner och regioner har möjlighet att ansöka om statsbidraget vid två tillfällen i år. Bägge ansökningstillfällena avser merkostnader som uppkommit efter den 1 februari 2020.

I den första omgången, som gick ut den 31 augusti, ansökte 305 av totalt 310 kommuner och regioner. Bland annat har man kunnat ansöka om merkostnader för extra personal, övertidsersättning, skyddsutrustning, informationsinsatser, anpassning av lokaler och skyndsamma transporter. Socialstyrelsen granskar och utreder nu ansökningarna för att bedöma om de är i enlighet med förordningen.

Socialstyrelsen har fått 5 miljarder kronor att fördela i den första omgången. Mot bakgrund av att det ansökta beloppet är drygt 11,2 miljarder kommer ingen region eller kommun få det belopp som de har ansökt om. Myndigheten kommer inte att prioritera någon kostnadspost framför någon annan i bedömningsarbetet.

– Inriktningen är att samtliga som har ansökt kommer få en lika stor andel utifrån deras respektive godkända belopp, säger Zara Warglo.

Nästa ansökningsomgång avslutas den 30 november och även då finns 5 miljarder kronor att fördela. Målet är att samtliga som ansökt kommer att få sina beslut innan årsskiftet.

Socialstyrelsen har även två andra regeringsuppdrag att fördela statsbidrag med anledning av covid-19. Myndigheten har betalat ut totalt 98,5 miljoner kronor till organisationer som arbetar med barn i utsatta situationer, våldsutsatta kvinnor, barn och HBTQ-personer samt våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. Ett exempel är organisationen BRIS som tack vare statsbidraget har utökat öppettiderna i sin stödtelefon och även har kunnat utöka antalet anställda som ger stödsamtal.

Dessutom har ytterligare 48,5 miljoner kronor betalats ut till ideella föreningar och stiftelser för att motverka ensamhet bland äldre.

– De aktörer som har beviljats statsbidrag är allt från lokala PRO-föreningar till riksorganisationer som Röda Korset. Många organisationer har skapat mötesplatser och aktiviteter för äldre under pandemin, bland annat har man ordnat telefonjourer och utbildningar i digital teknik, säger Zara Warglo.

Läs mer om Socialstyrelsens arbete med statsbidrag.

Kontakt

Zara Warglo, avdelningschef

Kontakt

Niklas Eneroth, enhetschef
Telefon: 075-247 31 46