Socialstyrelsen: "Felaktigheter i riktlinjer åtgärdade"

Publicerad:
Debattreplik av Mattias Fredricson, enhetschef och Stefan Brené, utredare publicerad i Läkartidningen den 1 september 2022.

I en debattartikel i Läkartidningen skriver författarna att det är viktigt att Socialstyrelsen tydligt offentliggör och förmedlar eventuella fel i riktlinjer och efterföljande revideringar för att »beslutsfattare och professionen ska bibehålla ett högt förtroende« för myndigheten.

I de nationella riktlinjerna för vård och stöd vid missbruk och beroende rekommenderas interaktionell terapi till personer med missbruk eller beroende av alkohol. Tyvärr skedde dock i de versioner som publicerades 2015, 2017 och 2019 en textmässig sammanblandning av denna terapi och interpersonell terapi på den sida som kortfattat beskriver metoderna i riktlinjerna. Artikelförfattarna uppmärksammade Socialstyrelsen på detta tidigare i år, och det är nu åtgärdat.

Sammanblandningen är naturligtvis beklaglig. Viktigt är dock att begreppet interaktionell terapi respektive förkortningen IPT har använts korrekt i riktlinjerna förutom på två ställen: dels på sidan som nämns ovan, dels i titeln på ett kunskapsunderlag där den felaktiga förkortningen IPT olyckligtvis också förekom. Sammanblandningen har således inte funnits med i någon av riktlinjens rekommendationer.

I nästa översyn av riktlinjerna kommer vi att följa upp denna fråga i samband med genomgång av det vetenskapliga stödet för olika terapier för behandling av alkoholberoende. Det kan då också finnas möjlighet att vidare diskutera behovet av nya metodstöd.

Mattias Fredricson, enhetschef
Stefan Brené, utredare

Läs debattrepliken i Läkartidningen